بازدید دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس از مزارع استان گلستان

0
۱۸ نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و ‌دکتری گروه آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس از مزارع کشاورزی حفاظتی آبی و‌دیم استان گلستان بازدید کردند.
به گزارش اخبار سبز کشاورزی، ۱۸ نفر از دانشجویان ارشد و‌ دکتری دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس در روزسه شنبه ۱۰ خرداد به اتفاق آقای دکتر سید حمیدرضا صادقی استاد مربوطه خود از دو‌مزرعه کشت حفاظتی آبی و دیم در استان گلستان بازدید کردند.
در مزرعه اول که در روستای چهارده شهرستان کردکوی واقع شده است، مزرعه ۶ هکتاری گندم برادران کشیری که تحت نظارت دکتر محمد اسماعیل اسدی پژوهشگر ارشد بین المللی کشاورزی حفاظتی راه اندازی و ‌نظارت می شود بازدید شد و ‌توضیحات لازم درباره ضرورت استفاده از کشاورزی حفاظتی برای حفظ منابع پایه از قبیل آب و خاک و‌ همچنین کاهش مصرف آب به میزان ۴۰ درصد در مقایسه با کشت‌های مرسوم متکی بر خاک ورزی شدید توسط دکتر اسدی و‌آقای کشیری کشاورز مزرعه به دانشجویان داده شد و سپس به پرسشهای مربوطه پاسخ داده شد.

بازدید دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس از مزارع استان گلستان

در مزرعه دوم ‌که یک مزرعه آفتابگردان کشت شده در بقایای گندم در تاریخ ۲۸ اردیبهشت و ‌در منطقه دیم آق‌قلا کشت شده توسط دکتر اسدی و مهندس میرزایی توضیحات لازم داده شد.
این بازدید علمی در راستای به عرصه بردن دانشجویان رشته آبخیزداری و آشنا کردن آنان با شیوه‌های کاربردی و علمی کاهش فرسایش خاک و‌ حفظ این منبع تجدیدناپذیر صورت گرفت که بسیار مورد توجه دانشجویان واقع شد.
مقاله قبلیبهبود معیشت کشاورزان با «گردشگری کشاورزی»
مقاله بعدیتوسعه پایدار، ضامن حفظ محیط زیست و سلامت اقتصادی

پاسخ شما

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید