خبر فوری
شناسه خبر: 44121

بهترین فرصت برای تامین مالی بخش کشاورزی

در سیر تاریخی گفته می‌شود یکی از خواسته‌های به حق طبقه کشاورزان ایرانی، رهایی از سوداگری سلف‌خران و داشتن صندوقی برای تامین مالی خویش بوده است؛ آرمانی که ۲۷سال پس از عدل مظفر، با تاسیس بانک کشاورزی در سال 1312 خورشیدی جامه عمل پوشید.

بهترین فرصت برای تامین مالی بخش کشاورزی

اخبار سبز کشاورزی؛ رامین امینی زارع. دانش آموخته دانشگاه تهران| در سیر تطور و تحول این بانک در آستانه عصر تجدد و اوایل سده بیستم تا پایان آن درمی‌یابیم این موجود زنده و پویا، همواره منشا اثر بوده است و علاوه بر کشاورزی خرد و معیشتی، جملگی طرح های بزرگ زراعی، باغبانی و دامپروری که با رعایت اصول فنی و اقتصادی در سپهر اقتصاد کشور نقش آفرین بوده‌اند؛ برخوان این بانک که متعلق به همه مردم ایران است، نشسته‌اند.

نکته مهم درباره این بانک تخصصی و توسعه‌ای که از بهترین و کار آزموده‌ترین کادر متخصص در رشته‌های مختلف برخوردار است، منابع مالی مورد نیاز است که باید از بازارهای مالی گوناگون و متنوع کشور در قالب جذب سپرده و دیگر تکنیک‌های تجهیز منابع جمع‌آوری و نهایتا در اختیار تولید غذا در کشور قرار گیرد تا نسبت کفایت سرمایه بانک (Capital Adequacy Ratio) افزون‌بر تصمیم اخیر دولت، از طریق افزایش کمی منابع مالی مورد نیاز نیز تامین و فراهم گردد تا بانک از توان مضاعفی در پوشش ریسک‌های خود برخوردار باشد.

نکته دیگری که ضرورت دارد این است که با این پیش فرض که مهم است سپرده‌های مردم و حساب اشخاص حقوقی در چه محلی صرف می‌شود؛ کلیه وجوه و حساب‌های مالی بخش کشاورزی نیز در این بانک که عمدتا صرف تولید غذا می‌شود، متمرکز شود و امکان ارائه تسهیلات هدفمند بیشتری را فراهم آورد.

آنچه روشن است؛ امنیت غذایی به‌عنوان مولفه اصلی و بنیادین امنیت ملی در همه کشورها به شمار می‌آید و تقویت یگانه نهاد مالی تخصصی و اصلی تامین مالی بخش کشاورزی از مهم‌ترین رسالت‌های مادی و معنوی دولت و مردم به شمار می‌آید؛ خاصه آنکه کادر مدیریتی بانک نگاه دانش‌بنیان به تولید دارد و با مراکز علمی نیز درحال مراوده است.

نقطه جالب تاریخی در نودمین سال تاسیس بانک که متولد 1312 است پیمان اخیر بادانشگاه تهران متولد 1313 است که نگارنده این سطور از کوچک‌ترین دانش آموختگان آن است. بی‌شک تقویت این نهاد خوشنام، تقویت تولید غذا و سفره مردم خواهد بود.

 

 

 

 

دیدگاه تان را بنویسید

چندرسانه‌ای