خبر فوری
شناسه خبر: 40285

کشف ژن مقاوم در برابر بیماری موزاییک زرد گندم

محققان چینی ژنی را کشف کردند که می‌تواند مقاومت گندم را در برابر بیماری موزاییک زرد افزایش دهد.

کشف ژن مقاوم در برابر بیماری موزاییک زرد گندم
محققان چینی ژنی را کشف کردند که می‌تواند مقاومت گندم را در برابر بیماری موزاییک زرد افزایش دهد.
اخبار سبز کشاورزی ؛ بیماری موزاییک زرد گندم در چین شایع است و توسط یک ویروس از خاک منتقل می‌شود. بهترین دفاع در برابر این بیماری، کشت گونه‌های مقاوم گندم است که پیداکردن خزانه ژنی با خواص ضدویروسی را ضروری می‌کند.
محققان مؤسسه علوم زراعی چین با استفاده از فناوری ویرایش ژنوم، یک ژن عامل شروع ترجمه به نام TaeIF4E را مهار کرده و جوره‌های (Variety) جهش‌یافته تک، دو و سه‌گانه آن را کشت کردند.
این مطالعه نشان داد که پس از آلوده‌شدن به ویروس موزاییک زرد گندم، فقط جوره جهش‌یافته سه‌گانه مقاومت کامل به ویروس داشته و تنظیم بذر طبیعی بدون مشکل عملکردی را نشان داده است.
بر اساس این مطالعه، ژن TaeIF4E در بیماری موزاییک زرد گندم به‌عنوان یک عامل حساسیت شرکت می‌کند که با ویرایش ژنومی این ژن در میان گونه‌های اصلی گندم می‌توان به خواص ضدویروسی دست‌یافت.
دیدگاه تان را بنویسید

چندرسانه‌ای