آخرین خبرها:
شناسه خبر: 45957

مدیر بهبود تولیدات گیاهی استان مرکزی در پاسخ به اخبار سبز کشاورزی:

وسعت زیاد مزارع کشاورزی تاییدکننده مصرف بهینه آب است

طرح انجام کشاورزی کم نهاده در زمین‌های کشت آبی گندم در استان مرکزی اجرا شده است.

وسعت زیاد مزارع کشاورزی تاییدکننده مصرف بهینه آب است

اخبار سبز کشاورزی؛ محمد زاهدی، معاون بهبود تولیدات گیاهی استان مرکزی که در جمع خبرنگاران شرکت کننده در زمینه نهضت احیای آرد و نان کامل صحبت می‌کرد، با اعلام این خبر اضافه کرد: از آنجا که در اقلیم گرم و خشک ایران، با کمبود شدیدی آب مواجه هستیم، از سال گذشته تصمیم بر آن شد تا با کشت ارقام گندم مقاوم به کم‌آبی در زمین‌های استان مرکزی در مصرف آب صرفه‌جویی کرده و تولید محصول در هکتار به ازای مصرف هر مترمکعب آب را افزایش دهیم.

زاهدی با بیان اینکه عملکرد پیش از این، تولید دو تن گندم در هکتار به ازای مصرف هر هزار مترمکعب آب بوده است و به‌ازای مصرف 6 هزار مکعب آب 10 تن گندم برداشت می‌شود، گفت: هدف آن است که به ازای همین میزان مصرف آب تولید گندم تا 18 تن در هکتار افزایش یابد.

وی درباره مکانیزیم اجرای این طرح در استان توضیح داد: برای این کار از ارقام گندم دیم یا گندم مقاوم به کم آبی استفاده می‌کنیم و یک بار مزرعه در پاییز آبیاری می‌شود و تا پایان سال را با استفاده از آب طبیعی سپری می‌سازد در فصل بهار و تابستان هم اگر هوا مربوط بود، باران خوبی بارید، یک‌بار هم در بهار آبیاری می‌شود و تا هنگام برداشن آبیاری دیگر صورت نمی‌پذیرد. در این صورت جمع آبیاری صورت گرفته به حدود 700 مترمکعب محدود و به ازای هر مترمکعب آب مصرف شده، 4 کیلوگرم گندم تولید می‌شود.

زاهدی تاکید کرد: این آبیاری به هیچ وجه کیفیت تولید شده را تنزل نمی‌دهد و از ارزش غذایی آن نمی‌کاهد.

چگونه محدود شدن برداشت آب از چاه‌ها پایش و احراز می‌شود؟

زاهدی در پاسخ به این سوال خبرنگار پایگاه خبری اخبار سبز کشاورزی در این باره که چگونه محدود شدن برداشت آب از چاه‌ها پایش و احراز می‌شود، توضیح داد: نه فقط چاه‌های آب کشاورزی در این استان و نیز در سراسر کشور به کنتور مجهز شده‌اند، بلکه اصولا آبی وجود ندارد تا بتوان به این وسعت چندین هکتاری آبرسانی کرد.

وی افزود: در واقع این شیوه به کار گرفته می‌شود تا با استفاده از ظرفیت موجود آب، حجم تولید گندم و وسعت مزرعه آن را افزایش داد و به همین خاطر، خود وسعت مزرعه می‌تواند تاییدکننده مصرف بهینه آب در این کشتزار گندم باشد.

مدیر بهبود تولیدات گیاهی استان مرکزی با بیان این که الگوی فعلی اجرا شده در ایران و استان مرکزی، الگویی است که در تمام جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد، گفت: ارقامی مانند حیدری و اروم ارقامی از گندم هستند که به کم آبی مقاومند و می‌توانند در این طرح از آنها استفاده کرد.

وی این نکته را هم بیان کرد که وقتی هزینه مصرف آب کاهش پیدا می‌کند، انجام سایر هزینه‌ها مانند مبارزه با آفات، انجام آبیاری مکانیزه و... توجیه اقتصادی پیدا می‌کند.

دیدگاه تان را بنویسید

چندرسانه‌ای