سهم اندک بخش کشاورزی در اقتصاد تهران

0
گیاهان بومی تهران فراموش شده اند
جدیدترین داده‌ها درباره اقتصاد استان تهران نشان می‌دهد، سهم بخش کشاورزی و معدن در توسعه استان بسیار ناچیز است.
به گزارش اخبار سبز کشاورزی به نقل از اکوایران، براساس جدیدترین مطالعه اتاق تهران، در استان تهران در بین بخش‌های مختلف اقتصادی  کمترین سهم از آن  استخراج معدن با سهم 3.۰ درصد و بخش کشاورزی با سهم 7.۴ درصدی از کل ارزش افزوده بخش‌های مرتبط در کشور است. طی سال ۱399 ،نقش فعالیت‌های مربوط به تامین برق و گاز استان تهران برجسته‌تر شده و سهم آن از کل ارزش افزوده کشور حدود 5.۲3 واحد درصد در مقایسه با ابتدای دهه ۱39۰ افزایش یافته است.

سهم بالای عمده فروشی و خرده فروشی

 مطالعات معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران نشان می‌دهد، بخش عمده ارزش افزوده گروه خدمات استان به ترتیب مربوط به فعالیت‌های املاک و مستغلات ، عمده فروشی و خرده فروشی و فعالیت‌های مالی و بیمه است که این ها در مجموع 49.7 درصد از کل ارزش افزوده استان و حدود 68.8 درصد از کل ارزش افزوده بخش خدمات استان را تشکیل می‌دهد.

صدر نشینی 5 فعالیت در استان تهران

مرور داده‌های موجود نشان می‌دهد، تولید محصولات غذایی، صنایع فلزی، فرآورده‌های نفتی، صنایع چوبی و پلاستیکی  سهمی حدود ۴7 درصد از کل ارزش افزوده بخش صنعت استان تهران را تشکیل می‌دهند. در بین این 5 گروه تولیدی هم بخش  کشاورزی با 12.2 درصد صدر نشین است.  در ضمن صنعت چاپ با سهم 65.9 درصد از کل ارزش افزوده صنعت چاپ کشور، سایر مصنوعات با سهم 50.9  از کل ارزش افزوده سایر مصنوعات کشور و پوشاک با سهم 5.۴9 از کل ارزش افزوده صنعت پوشاک کشور بیشترین سهم را درمیان بخشهای متناظر در کل کشور را دارند.

نقش پر رنگ خدمات

نقش پررنگ استان تهران در ایجاد ارزش افزوده کشور در بخش خدمات به ویژه در حوزه فعالیت اطلاعات و ارتباطات و فعالیت‌های مالی و بیمه مشاهده می‌شود. درضمن حدود 80.7 درصد از کل ارزش افزوده در حوزه اطلاعات و ارتباطات و 71.3  درصد از ارزش افزوده فعالیت‌های مالی و بیمه کشور توسط استان تهران تولید می‌شود.
کمترین سهم استان تهران مربوط به استخراج معدن با سهم 3.۰ درصد و بخش کشاورزی با سهم 7.۴ درصدی از کل ارزش افزوده بخش‌های مرتبط در کشور است. طی سال ۱399، نقش فعالیت‌های مربوط به تامین برق و گاز استان تهران برجسته‌تر شده و سهم آن از کل ارزش افزوده کشور حدود 5.۲3 واحد درصد در مقایسه با ابتدای دهه ۱39۰ افزایش یافته است.
مطلب قبلیسورگوم گیاهی توجیه‌پذیر برای توسعه کشت
مطلب بعدیحساب‌های چند برند ملی در صدا و سیما مسدود شد

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید