شعارهای دیروز، تناقض امروز

0
اخبار سبز کشاورزی: در جلسه غیرعلنی یکشنبه مجلس شورای اسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجلس حضور یافت تا درباره آنچه در حق بازنشستگان تامین اجتماعی اعمال شده و موجب نارضایتی و شکایت آنها فراهم آمده توضیح دهد.
اما آنطور که برخی نمایندگان و از جمله محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت حضور حجت‌الله عبدالمالکی در مجلس نه فقط ابهامات را رفع نکرد که بر دامنه ابهامات افزود و از این بابت رضایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی جلب نشد.
البته آقای وزیر در این نشست وعده‌هایی بیان کرده که برخی از آن در صحبت‌های سخنگوی هیأت رئیسه مجلس منعکس شده است؛ اما در حالت کلی و درمورد آنچه رخ داده توضیحاتی که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این نشست ارائه کرد با نارضایتی نمایندگان همراه شده است. موضوعی که اگرچه سخنگوی هیأت رئیسه به آن اشاره نکرده، اما نمایندگان که در نشست حاضر بودند به آن اعتراف کرده‌اند.
موضع اصلی آن است که هیأت امنای سازمان تامین اجتماعی تصمیم گرفته تا میزان حقوق بازنشستگان را 38 درصد افزایش دهد. این هیأت همین افزایش را تصویب و ابلاغ کرد؛ اما دولت مداخله کرد و میزان افزایش مستمری بازنشستگان را به 10 درصد تقلیل داد.
این اما نارضایتی و اعتراض بازنشستگان را در سراسر کشور به‌دنبال داشت. دیروز نمایندگان ابتدا از عبدالمالکی خواستند که توضیح دهد دولت براساس چه مجوزی و با کدام حق مصوبه هیأت امنای تامین اجتماعی را نقض و به جای آن مصوبه‌ای دستوری ابلاغ کرده است؟
در این باره ابتدا توضیح داده می‌شود که برابر قوانین موضوعه از آنجا که پول‌های سازمان تامین اجتماعی تماماً به پرداخت‌کنندگان حقوق بیمه تعلق دارد و دولت هیچ حقی در این پول‌ها دارا نیست و از آنجا که این سازمان هیچ بودجه یا کمکی از دولت دریافت نمی‌کند دولت هیچ حقی درباره پذیرفتن یا تغییر مصوبات هیات امنای سازمان ندارد و تنها اگر با مصوبه‌ای مخالف باشد می‌تواند تقاضای تجدیدنظر در آن مصوبه را ارائه دهد.
این سازمان فقط براساس دیدگاه‌ها و تصمیمات هیأت امنای خودش اداره می‌شود و مصوبات هیات امناء برای ارکان، ستاد و صنف سازمان تامین اجتماعی لازم‌الاجرا است.
تا اینجا روشن است که دولت در چیزی که اهلیت و صلاحیت آن را نداشته، مداخله کرده و این دخالت از آن حیث که خلاف قوانین بوده نامشروع به حساب می‌آید. جالب است که عبدالمالکی در نشست یک‌شنبه مجلس شورای اسلامی در صدد موجه ساختن این دخالت برآمده که به هیچ وجه برای نمایندگان قابل قبول نبوده است.
جالب است که وزیر در گفتار خویش از اصل مداخله دولت دفاع کرده، در حالی که از آنجا که پول‌های سازمان تامین اجتماعی، تماما به پرداخت‌کنندگان حق بیمه تعلق دارد، دخالت دولت در این پول‌ها مداخله در حق الناس و شرعاً حرام است. معلوم نیست آقای وزیر چگونه از یک تصمیم حرام و اجرای آن دفاع کرده است؟!
نکته جالب‌تر در این میان آن است که هیأت امنای سازمان تامین اجتماعی تصمیم گرفته‌اند که از درآمد و اموال خود پرداخت‌کنندگان بیمه، مستمری را به بازنشستگان پرداخت کنند و برای این پرداخت از هیچ کمک دولتی و یا حاکمیتی هم استفاده نمی‌شود. با این حال دولت مخالفت کرده است، یعنی دولت راضی نمی‌شود از پول خود پرداخت‌کنندگان حق بیمه به ایشان حقوق پرداخت شود.
پرسش اساسی آن است که در این فرآیند چه جایگاهی حقوقی قانونی و یا عرفی برای دولت وجود دارد که رئیس جمهور و کابینه وی به خود اجازه داده‌اند به این مساله ورود کنند؟ این رفتار دولت با شعارها و ادعاهایی که رئیسی در هنگام تبلیغات انتخابات مطرح می‌کرد، تفاوت اساسی دارد. در آن ادعاها رئیسی با بیان اینکه خانواده بازنشستگان به دلیل ورود عروس، داماد، نوه و… گسترده‌تر شده است از دولت روحانی انتقاد می‌کرد که چرا دولت بازنشستگان را تنها گذاشته؛ اما حالا که رئیسی خود بر کرسی ریاست جمهور تکیه زده و زمام امور را به دست گرفته دقیقا برخلاف شعارهای پیشین خود عمل می‌کند.

نادر کریمی جونی ـ کارشناس اقتصاد کشاورزی

مقاله قبلیتولیدکنندگان باید مورد احترام قرار بگیرند
مقاله بعدیانصراف کشاورزان از کشت تابستانه با گرانی نهاده‌ها

پاسخ شما

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید