قانون توزیع عادلانه آب در کشاورزی اجرا نمی شود

0
یک کارشناس بخش کشاورزی بااشاره به این که قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361 اجرا نمی شود، گفت: داشتن آمار و داده های دقیق از وضعیت بخش کشاورزی (تولید، مصرف و صادرات) یکی از زیرساخت های اجرای طرح الگوی کشت است، اما به دلیل ضعف آماری در کشور، اجرای برنامه ها با مشکل مواجه شده، اما اگر زیرساخت ها آماده شود و از آمایش سرزمینی بهره ببریم، با برنامه ای میان مدت می توانیم الگوی کشت را تنظیم و اجرا کنیم.
سیدجعفر حسینی در گفتگو با اخبار سبز کشاورزی اظهار داشت: مرحله اول داشتن آمارهای دقیق و آمایش سرزمینی است و تا این دو مورد را نداشته باشیم، به موفقیت دست نخواهیم یافت.
وی در پاسخ به این که اجرای الگوی کشت چه تأثیری در تنظیم بازار محصولات کشاورزی دارد، گفت: اگر بتوانیم این طرح را اجرا کنیم، هم منابع آبی و خاکی حفظ می شود و هم پایداری بخش کشاورزی رقم می خورد. همچنین تولید مازاد محصول و کاهش قیمت ها مدیریت می شود که این امر در معیشت کشاورزان موثر است و سبب رونق صادرات هم می شود.

آب فروشی در کشور تعطیل شود

حسینی با اشاره به این که حفظ منابع آبی در بحران خشک­سالی ضروری است، اظهار داشت: نگاه مدیریت کشور در حوزه آب باید واقعی و بر مبنای وضعیت منابع باشد. نگاه درآمدزایی به آب و آب فروشی هم باید در کشور تعطیل و قوانین حوزه آب به دقت رعایت شود.
این کارشناس بخش کشاورزی گفت: در قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361 آمده که آب باید به صورت حجمی توزیع شود که هنوز این مهم رعایت نمی شود. وقتی توزیع آب حجمی نباشد، یعنی قدر آب را نمی دانیم و صرفاً به دنبال تولید محصول هستیم.
وی در پاسخ به اینکه آیا نگاه علمی در وزارت جهاد کشاورزی نسبت به آب وجود دارد یا خیر، تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی متولی تولید است و وزارت نیرو باید در چارچوب سیاست های وزارت جهاد کشاورزی حرکت کند، اما وزارت نیرو در حوزه آب کم کاری می کند.

نگاه دولت باید به بخش خصوصی باشد

حسینی در پایان گفت: نگاه دولت باید به بخش خصوصی باشد و خود به عنوان ناظر فعالیت کند. همچنین دولت باید با برنامه ریزی مدون برای استخراج آمار، تدوین سیاست ها و تعیین خط مشی ها الگوی کشت را هرچه زودتر برای رشد بخش کشاورزی و معیشت کشاورزان اجرا کند.
مقاله قبلیآلودگی هوای کشور همچنان روی دور تکرار
مقاله بعدیگردشگری کشاورزی قربانی تغییرات اقلیمی

پاسخ شما

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید