تفاهم‌نامه مشترک معاونت امور تعاون با صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان

0
تفاهم نامه استفاده از ظرفیت شرکت‌های تعاونی در گسترش پوشش بیمه‌ای در جامعه کشاورزان، روستاییان و عشایر کشور، فی مابین معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر منعقد شد.
به گزارش اخبار سبز کشاورزی به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، تفاهم نامه مشترکی فی مابین مهدی مسکنی، معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بیت اله برقراری، مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر منعقد گردید.
این تفاهم نامه با هدف استفاده از ظرفیت مردمی و اجتماعی و فرهنگی بخش تعاون در توسعه، تعمیم و گسترش پوشش بیمه اجتماعی برای برخورداری قشر عزیز و پر تلاش کشور، استفاده از خدمات، مزایا و حمایت های بلند مدت صندوق در چارچوب ظوابط و مقررات برای بخش تعاون کشور و استفاده از ظرفیت معاونت تعاون برای گسترش پوشش بیمه ای صندوق در جامعه هدف انعقاد پیدا کرد.
امید است که با امضاء این تفاهم نامه، گام مؤثری برای جذب و زیر پوشش قرار دادن جامعه هدف و قشر مولد جامعه و حرکت در مسیر محرومیت زدایی و برقراری عدالت اجتماعی برداشته شود.
مقاله قبلیتکانه‌های شدید، مَتَکان را هم تکان داد
مقاله بعدیالبرز قطب پرورش اسب

پاسخ شما

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید