متوسط نیاز کشور به گندم سالانه ۱۳.۵ میلیون تن است

0
مجری طرح گندم کشور گفت: متوسط نیاز کشور به گندم ۱۳.۵ میلیون تن براورد شده که ۱۰ میلیون تن سهم نانوایی ها است.
به گزارش اخبار سبز کشاورزی به نقل از مهر، سهراب سهرابی ظهر سه‌شنبه در نشست ستاد زراعت فارس، با تاکید بر اینکه طرح تولید پایدار گندم در فصل زراعی جاری کلید خورده است، گفت: نظر مقام عالی وزارت این است که ما بتوانیم در یک برنامه حداکثر سه ساله به خودکفایی پایدار برسیم و در سال جاری تولید ۱۲.۵ میلیون تن هدف گذاری شده که سهم فارس از این عدد حداقل ۹ میلیون تن خرید تعیین شده است.
او بیان کرد: به طور متوسط میزان نیاز کشور به گندم حدود ۱۳.۵ میلیون تن است که ۱۰ میلیون تن مصرف خبازی‌های نان، دو میلیون تن مصارف صنف و صنعت شامل ماکارونی و صنایع مرتبط و ۱.۵ میلیون تن هم بذر و سایر مصارف است.
مجری طرح گندم کشور اضافه کرد: با استفاده از تجارب گذشته، ظرفیت‌های موجود، مشاوره با بزرگان گندم کشور، طرح تولید پایدار گندم تدوین و حدود ۱۵ محور برای این طرح پیش بینی شد.
به گفته سهرابی؛ موضوع بذر، بذور لیبل دار و ساماندهی بذور خود مصرفی، موضوع تغذیه در مرحله کاشت و داشت محصول، اصلاح شیوه‌های کشت که شامل کشت روی پشته، کشت در کف جوی، توسعه کشت‌های مستقیم و کشاورزی حفاظتی، توجه به بهره وری آب و توسعه سیستم‌های خصوصاً آبیاری میکرو، مدیریت آفات و علف‌های هرز و کاهش ضایعات محورهای اصلی این برنامه هستند که از ظرفیت‌های مختلف شامل بنیاد گندمکاران هم در این طرح استفاده شده است.
مقاله قبلیافزایش تولید محصول دیم با وجود خشکسالی
مقاله بعدیمشکلات زنان در اقتصاد غیررسمی

پاسخ شما

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید