ویژگی‌های روابط عمومی پویا و کارآمد

0
مزرعه سبز: کار و زندگی در دنیای به شدت متحول و متغیر کنونی، بدون سازمان‌های ارتباطی و اطلاعاتی به سختی امکان‌پذیر است.
یادداشت/دکتر محمد بیدگلی؛ مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل ایران: مدیریت و راهبرد در محیط کار و زندگی نیازمند دانش و اطلاعات کافی برای تصمیم‌گیری است. اما این فضا کمتر این اطمینان را برای مدیران ایجاد می‌کند. از این روست که نقش سازمان‌های ارتباطی و اطلاعاتی چون روابط عمومی‌ها اهمیت به‌سزایی در دنیای جدید پیدا می‌کند. امروزه اهمیت رسانه‌ها از جمله روابط عمومی‌ها به عنوان یک رسانه سازمانی در شکل‌دهی و هدایت افکار عمومی و جریان‌سازی رویداد‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و… بر هیچ کس پوشیده نیست.

روابط عمومی‌ها هدایت‌گر و جریان‌ساز و تاثیرگذار در جوامع هستند

شاید تا چندی پیش محوری‌ترین نقشی را که برای روابط عمومی متصور بودند صرفاً اطلاع‌رسانی از رویداد‌های عینی و واقعی بود. اما در حال حاضر روابط عمومی‌ها می‌توانند با ایجاد شرایطی، از یک دستگاه اداری منفعل، تبدیل به سازمان رسانه‌ای هدایت‌گر و جریان‌ساز و تاثیرگذار در جوامع تبدیل شوند.
روابط عمومی به عنوان یک علم دارای اصول منطقی، نظریه، الگو و معرفت‌شناسی بوده و از قدرت پیش‌بینی نتایج و ظرفیت بسیار بالا برای سازماندهی روابط اجتماعی و بهبود عملکرد سازمان های اجتماعی برخوردار است.
این توانمندی زمانی قابلیت بروز بیشتری را می‌یابد که نظام‌های حاکم بر جامعه از یک نظام باز تبعیت کنند، در این صورت توان و قدرت عمل روابط عمومی به حداکثر می‌رسد و به تعالی بخشیدن روابط اجتماعی کمک می‌نماید.
اکنون در عصری زندگی می‌کنیم که به دوره انفجار اطلاعات، وقوع جامعه اطلاعاتی، گسترش فناوری‌های نوین ارتباطی و فضای مجازی شهرت یافته و به همین علت استفاده از ابزار‌های الکترونیکی و ارتباطی نوین با توجه به نیازهای دنیای مدرن، امری ضروری و گزیرناپذیر است.

كارگزاران روابط عمومی باید به علوم روز واقف باشند

کارشناسان، متولیان و مدیران روابط عمومی با استفاده از بستر رسانه‌ها و پایگاه‌های وسایل ارتباط جمعی نوین با تمایز، خلاقیت، نوآوری و بهره‌گیری از هنر تبلیغات و ارتباطات تصویری می‌توانند منجر به نوآوری در تبلیغ، ایجاد جاذبه، ارزش و انتقال پیام‌ها درکمترین زمان با سرعت غیر قابل قیاس با تأثیر‌گذاری و امکان ارزیابی سریع بازخورد و ارتباط بی‌واسطه با مخاطبان شوند.
رمز موفقیت و دست‌یابی به هر موضوع ارزشمندی شناخت کافی از آن است. هر میزان موضوع پیچیدگی بیشتری داشته باشد، شناخت باید عمیق‌تر و گسترده‌تر باشد. برای رسیدن به یک تعریف کامل باید تمامی اجزا و زیر مجموعه‌های موضوع موشکافانه بررسی شود.
روابط عمومی پویا به روابط عمومی گفته می‌شود كه علاوه بر شرح وظایفی كه به عهده‌اش قرار داده‌اند بتواند در تصمیم‌گیری مدیران ارشد سازمان خود ثمربخش باشد؛ یعنی تصمیم‌سازی كند و در تصمیم‌گیری مدیران نقش داشته باشد.
كارگزاران روابط عمومی پویا باید به علوم روز، جدیدترین ابزارهای اطلاع رسانی و جدیدترین تئوری های روابط عمومی واقف باشند. در حقیقت روابط عمومی های پویا امروز به سمت روابط عمومی نوین و ارتباطات روز می‌روند تا بتوانند مفاهیم روابط عمومی را در رویكردی جدید به افكار عمومی عرضه كنند.
مقاله قبلیمصرف بی‌حساب و کتاب آب در کشاورزی کشور
مقاله بعدیکشاورزی قراردادی کشور زیر ۵ درصد است

پاسخ شما

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید