کاهش اعتراض کشاورزان با استفاده از ماهواره در تعیین خسارت

0
معاون خدمات بیمه ای استان قزوین گفت: ارزیابی خسارت گندم با سیستم سنجش از دور از چهار سال قبل در استان قزوین انجام شد، این در حالی است که پیش از این در زمینه ارزیابی خسارت تجربه خوبی نداشتیم و گاه با اعتراض کشاورزانی مواجه می شدیم که معتقد بودند غرامت تعلق گرفته به آن ها با میزان خسارت همخوانی ندارد.
به گزارش اخبار سبز کشاورزی، محمد تهرانی ها اظهار داشت: با روی کار آمدن سیستم سنجش از دور اما با بررسی خسارت ها اختلاف نظر روی کیل برطرف و بررسی خسارت‌ها به بهترین نحو انجام شد.
وی افزود: در سال گذشته استان قزوین برای ارزیابی خسارت ها با ماهواره انتخاب شد و نتوانستیم نتیجه مطلوب را برای هدف گذاری ها بگیریم. سنجش از دور علی رغم مزیت های بسیار، نقاط ضعفی هم دارد که در صدد رفع این موارد هستیم.
تهرانی ها ادامه داد: ماهواره ای که از آن استفاده می شود، خطای دیتایی که به ماهواره داده می شود، مسائل مربوط به نیروی انسانی و کارگزاری، محدودیت زمانی برای ارائه پیوست فنی، نتایج خطایی که در بررسی ها به دست می آید، فقدان نیروی کارآمد و تخلف توسط صاحبان مزارعی که بیمه نامه دارند اما محصولی کشت نکردند، از جمله مشکلات است که باید برای رفع آن ها تدابیری مناسب اندیشید.
مقاله قبلییارانه واریز شده خانوارهای معترض مسدود شد
مقاله بعدیگیلاس کیلویی ۱۰۰ هزار تومان شد

پاسخ شما

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید