تماس با ما

در صورت تمایل برای تماس با اخبار سبز کشاورزی «مزرعه سبز» لطفاً با:
تلفن:
88833993 – 021
نمابر:
8883236 – 021
ایمیل
T.damkesht@gmail.com
صندوق پستی: تهران 5467 – 14155
تماس حاصل نمایید.
همچنین می توانید پیام خود را از طریق فرم زیر برای ما ارسال نمایید.