صادرات قانونی سموم دفع آفات ممنوع،خروج غیرقانونی…

0

 

مدیرکل دفتر آفت‌کش های سازمان حفظ نباتات طی اعلامیه ای در هفدهم مهر امسال اظهار داشت تا مرتفع شدن نیازهای داخلی و عبور از وضعیت موجود، موافقتی با صدور اغلب آفت‌کش های تدارک شده به استثناء مواردی که از محل مواد اولیه ساخته شده در داخل تولید شده (نظیر اکسی کلرورمس و ترکیب بردو) صورت نمی گیرد.
این در حالی است که مقدار معتنابهی از سموم وارداتی با ارز 4200 تومانی (در مواردی تا سه برابر مصرف یک ساله وارد شده) به‌صورت قاچاق به پاکستان، افغانستان، عراق و حتی ترکیه انتقال یافته و می یابد تا به قیمت ارز آزاد فروخته شود.
با توجه به اینکه تولید کارخانجات سموم ایرانی سه برابر نیاز کشور است، و حال که کارخانجات تولید داخل در اثر ورود بی رویه سموم مشابه تولید داخل نزدیک به تعطیلی هستند و روند مواد تکنیکال با ارز نیمایی و صدور سموم فرموله شده با محاسبه ارزبری تکنیکال می تواند از بی‌کار شدن کارگران و تعطیلی کارخانجات و همچنین صدمه بیشتر به محصولات کشاورزی (در اثر استفاده از سموم بی‌کیفیت چینی و هندی) جلوگیری کند.

 

نویسنده: قاسم گلباف

مقاله قبلی96 درصد زعفران ایران به‌صورت فله‌ای صادر می‌شود
مقاله بعدیدر این ماهنامه سراسری دام و کشت و صنعت می خوانید

پاسخ شما

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید