اصلاح آماری از پرسنل مراکز خدمات کشاورزی

0
از زمانی که رهبر انقلاب در نمایشگاه کشاورزی جویایی صحت و سقم اطلاعات و آمار تولید محصولات کشاورزی از وزیر شدند همه نگاه‌ها به چرایی ناصحیح بودن یا قابل شک بودن آمار کشاورزی است.
اخبار سبز کشاورزی؛ چند ماه پیش نیز «مجله دام و کشت و صنعت» در گفتگو با وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد: آمار دست دست‌ساز و نادرست حتی از مشروب دست‌ساز مخرب‌تر است.

بیشتر بخوانید: آمار دست‌ساز، بدتر از مشروب دست‌ساز

نتایج بررسی کارشناسان اخبار سبز کشاورزی مشخص کرده است از نخستین زیرساخت‌های بخش کشاورزی که آمار اولیه توسطه آنها استخراج می‌شود (کارشناسان مرکز خدمات جهاد کشاورزی) آمار درستی در دست نیست.
آمار فعلی از زمان صدرات دکتر خاوازی نشان از حضور 10هزار کارشناس کشاورزی در مراکز خدمات جهاد کشاورزی و استان‌ها و شهرهای کوچک داشت.

واقعیت اما؟!

در سال 1401 نیز در سرشماری‌ها چنین رقمی اعلام می‌شود؛ اما دقت و نگاه جدی به چنین آمار برداری نشان می‌دهد بین 2 هزار و 500 تا 3 هزار کارشناس در مراکز خدمات کشاورزی فعال هسیت و آمار ده هزار نفری شامل کارشناسان (به نوعی دائم در مرخصی) نیمه وقت، در حال ماموریت در شهرستان و.. است.
همین است که آمار تولید و پهنه بندی از مراکز خدمات و روستایی دچار تشکیک می شود.
از دیگر سو، کارشناسان هنگام ارائه آمار واقعی سطح زیرکشت یا تعداد دام، میزان برداشت و… با تنش برخی مدیران مواجه می‌شوند که در رقابت با شهر یا استان مجاور باید نموداری شاخص‌تر نسبت به سال گذشته آماری ارائه دهند.
امید است رصدخانه دکتر ساداتی نژاد بر مشکل آماری از اصل و مبدا (تعداد واقعی کاشناسان که در روستا کار می کنند) غلبه کند.
مقاله قبلیمیوه‌های تازه یا خشک؟
مقاله بعدیکاهش خطر مرگ زودهنگام با رژیم غذایی گیاهی

پاسخ شما

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید