افزایش مقاومت گیاهان با تغذیه مناسب+پادکست

0
عناصر غذایی می توانند ضمن تغییر آناتومی و ترکیب مواد شیمیایی گیاه، مقاومت گیاه را دربرابر آفات و بیماریها افزایش یا کاهش دهند.
اخبار سبز کشاورزی: اثر عناصر غذایی در افزایش یا کاهش بیماریها پیچیده است، ولی باید دقت کرد که تامین این عناصر به اندازه کافی و در حد متعادل و پرهیز از مصرف غیراصولی و غیر علمی آن موجب مقاومت بهتر گیاه در برابر بیماریها می شود.
در پادکست زیر به معرفی نقش عناصر غذایی در افزایش مقاومت گیاهان می پردازیم.
منبع: داروخانه گیاهپزشکی باغبان
مقاله قبلیبهبود امنیت غذایی با اجرای طرح جهش تولید در دیمزارها
مقاله بعدیدخالت دولت در بازار برنج به ضرر شالیکاران است

پاسخ شما

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید