آخرین خبرها:
شناسه خبر: 44281

آمار جدید و تکان‌دهنده از زندگی زیر خط فقر در کشور

۶ و نیم میلیون نفر به جمعیت زیر خط فقر اضافه شدند

بررسی‌ها نشان می‌دهد ضریب جینی یا شاخص نابرابری در سال‌های اخیر افت داشته است؛ این در حالی است که خط فقر در جامعه ایران، بالاتر هم رفته است؛ به گونه‌ای که میزان هزینه‌کرد ماهیانه خانوار در یک دهه اخیر روندی نزولی داشته است.

۶ و نیم میلیون نفر به جمعیت زیر خط فقر اضافه شدند

به گزارش اخبار سبز کشاورزی؛ ۶ و نیم میلیون نفر به افراد زیر خط فقر اضافه شدند! با فرض متوسط جمعیت 80 میلیون نفری ایران طی دهه اخیر، تقریبا ۶ و نیم میلیون نفر به افراد زیر خط فقر اضافه شده‌اند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد ضریب جینی یا شاخص نابرابری در سال‌های اخیر افت داشته است؛ این در حالی است که خط فقر در جامعه ایران، بالاتر هم رفته است؛ به گونه‌ای که میزان هزینه‌کرد ماهیانه خانوار در یک دهه اخیر روندی نزولی داشته و از سال 1390 تا 1401 حدود 12درصد از هزینه‌های واقعی خانوار ساکن در نقاط شهری کسر شده است.

براساس آمارهای بانک جهانی، در سال 2011، حدود 20درصد از جمعیت ایران زیر خط فقر قرار داشتند؛ این در حالی است که در سال 2021،  بیش از 1/28 درصد جمعیت ایران، زیر خط فقر قرار گرفته‌اند.

با فرض متوسط جمعیت 80 میلیون نفری طی دهه اخیر، مشاهده می‌شود طی سال‌های مذکور، تقریبا 6.5 میلیون نفر به افراد زیر خط فقر اضافه شده است.

 

 

دیدگاه تان را بنویسید

چندرسانه‌ای