آخرین خبرها:
شناسه خبر: 12427

ارتباط میان بارندگی و رفع خشکسالی

میانگین بارندگی در کشور از ابتدای سال آبی جاری ۹۸.۳ میلیمتر بوده است که چهار درصد بیشتر از میانگین بلند مدت بوده

ارتباط میان بارندگی و رفع خشکسالی
میانگین بارندگی در کشور از ابتدای سال آبی جاری ۹۸.۳ میلیمتر بوده است که چهار درصد بیشتر از میانگین بلند مدت بوده یا به عبارتی میانگین بارش کشور در محدوده نرمال است.
به گزارش مزرعه سبز به نقل از ایسنا، بارش‌های اخیر به شکل بی‌سابقه‌ای درتامین آب مورد نیاز استان‌های جنوبی موثر بوده است اما برنامه‌های سازگاری با کم ‌آبی باید در سطح کشور در اولویت قرار گیرد و تمام برنامه‌های توسعه در سطح کشور مطابق با طرح‌های سازگاری با کم آبی طراحی شود. در ادامه به شش نکته درباره تاثیر بارش بارش‌ها بر رفع خشکسالی از قول احد وظیفه - رییس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی - می‌پردازیم:
* بارش‌ها عامل اصلی تامین آب کشور و تغذیه سفره‌های زیرزمینی هستند.
* میانگین بارندگی در کشور، از ابتدای سال آبی جاری ۹۸.۳میلیمتر بوده است که ۴ درصد بیشتر از میانگین بلند مدت بود یا به عبارتی میانگین بارش کشور در محدوده نرمال است.
*بارندگی‌هایی که بیشتر از حد نرمال هستند، در تغذیه سفره‌های زیرزمینی و تامین آب برای مصارف مختلف از آب‌های سطحی بسیار موثر است و با توجه به بارش‌های کم جنوب کشور در دو سال اخیر،این بارش‌ها بسیارمهم و تاثیر گذار هستند.
*برداشت آب از سفره‌های زیرزمینی به شکل بی سابقه‌ای افزایش یافته است.
*حجم آب برداشتی بسیار بیش از حد مجاز یا توان اکولوژیک و تجدیدپذیری آبخوان‌ها است.
*با توجه به میزان برداشت آب از سفره‌های زیرزمینی حتی دریافت بارش در حد نرمال در کشور نیز به معنی تامین تمام آب مورد نیاز برای مصرف در سطح فعلی نیست و تامین آب مورد نیاز در سطح فعلی تا حد زیادی به تخلیه پیوسته سفره‌های زیرزمینی منجر می‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید

چندرسانه‌ای