عنوان
شناسه خبر: 41402

محرومین بازدید از نمایشگاه‌های ایران

بعضی وقت‌ها سیاست، اقتصاد و کار و تولید را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. به گزارش اخبار سبز کشاورزی؛ از زمان بروز جنگ بین حماس و اسرائیل ظاهراً اروپاییان علاقه‌مندبعضی وقت‌ها سیاست، اقتصاد و کار و تولید را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

محرومین بازدید از نمایشگاه‌های ایران

به گزارش اخبار سبز کشاورزی ؛ از زمان بروز جنگ بین حماس و اسرائیل ظاهراً اروپاییان علاقه‌مند به ورود به ایران و حتی هندیان (احتمالا به‌دلیل حمایت از اسرائیل) نتوانسته‌اند ویزا از ایران بگیرند.

شنیده‌ها حاکی است کارشناسان و علاقه‌مندان متقاضی بازدید از نمایشگاهی در ایران شامل مدیرانی از هلند، اسپانیا، هند و… با وجود اقدام و ارائه مدارک نتوانسته‌اند، ویزا دریافت کنند.

در حالی که اصولا کشاورزی می‌تواند با مشارکت جهانی و تبادل دانسته‌ها و دانش فنی برای همگان سودآور و بشارت‌دهنده امنیت غذیی باشد.

دیدگاه تان را بنویسید

چندرسانه‌ای