آخرین خبرها:
شناسه خبر: 43788

اجرای مصوبه الگوی کشت با تامین ۳۰ همت اعتبار

عضو شورای هماهنگی تشکل‌های بخش کشاورزی گفت: اجرای مصوبه الگوی کشت نیازمند سالانه ۳۰ همت اعتبار است‌.

اجرای مصوبه الگوی کشت با تامین ۳۰ همت اعتبار
عضو شورای هماهنگی تشکل‌های بخش کشاورزی گفت: اجرای مصوبه الگوی کشت نیازمند سالانه ۳۰ همت اعتبار است‌.
اخبار سبز کشاورزی ؛ عطاءاللّه هاشمی، عضو شورای هماهنگی تشکل‌های بخش کشاورزی گفت: کشت قراردادی و اجرای مصوبه الگوی کشت یک طرح فراقوه ای و فراوزارتخانه ای است که تمامی دستگاه ها باید پای کار بیایند.
به گفته او، اگر الزامات اجرای مصوبه الگوی کشت و کشت قراردادی فراهم نشود، قوه مجریه، قوه مقننه و قضاییه باید به کمک وزارت جهاد آمده و همه دست به دست هم دهند.هاشمی با تاکید بر فراهم شدن اعتبارات لازم برای اجرای کشت قراردادی و مصوبه الگوی کشت افزود: یکی از الزامات کشت قراردادی تامین کود، بذر و بیمه اعتباری است که در صورت حمایت و تامین اعتبارات کشت قراردادی اجرا می‌شود.
عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی گفت: اگر سالانه ۳۰ همت اعتبار به اجرای مصوبه الگوی کشت تخصیص یابد، این مصوبه اجرا می شود.
او گفت: اجرای کشت قراردادی علاوه بر تامین کود، بذر و بیمه سالانه به ۲۰ تا ۲۵ همت اعتبار نیاز دارد.
دیدگاه تان را بنویسید

چندرسانه‌ای