آخرین خبرها:
شناسه خبر: 45954

هر سال دریغ از پارسال

مدیریت در سازمان حفظ نباتات را پایدار کنید+ جدول

​هیچ‌کس انکار نمی‌کند که سازمان حفظ نباتات کشور یکی از دو پایه تامین و حفظ سلامت غذا و مواد غذایی در ایران است. پایه دوم این امر بدون شک بر عهده سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است که مولفه های سلامت محصولات کشاورزی را از سازمان حفظ نباتات می گیرد.

مدیریت در سازمان حفظ نباتات را پایدار کنید+ جدول

اخبار سبز کشاورزی؛ سازمان حفظ نباتات کشور البته در فرایند و چرخه تولید غذا در معنای عام آن که غذای انسانی و غیر انسانی شامل می‌شود، نقشی موثر و مهمی ایفا می‌کند. اما این سازمان دست کم در دولت سیزدهم وضعیت امیدوارکننده‌ای نداشته و مدیران آن عمری کوتاه داشته‌اند. اگرچه این سازمان باید در واقع سیاست‌گذار و صحنه‌گردان اصلی سلامت و امنیت غذایی در مبادی تولید در مزرعه و باغ باشد، اما این توانایی به سبب ناپایداری مدیریتی از این مجموعه سلب شده است.

میانگین عمر سه ساله مدیریت اینک به یک سال رسیده است

به‌طور معمول و در گذشته‌های نه چندان دور، دوره مدیریت در این سازمان به حدود سه سال می‌رسید این دوره گاهی تا 4 یا ۵ سال هم بالغ می‌شد و دست‌اندرکاران و کارکنان این سازمان در طول دو دولت متوالی، گاهی مدیریت یک نفر را تجربه می‌کردند که این ثبات مدیریتی نقش قابل توجهی در موفقیت مدیران سازمان مذکور و دسترسی آن به اهدافش اهداف مورد نظرش داشته است.

اما در دولت سیزدهم دوره مدیریتی این سازمان کوتاه شده و به حدود یک سال یا اندکی بیشتر از یک سال کاهش یافته است.

همین کاهش ثبات دوره مدیریتی باعث می‌شود تا مدیران سازمان یاد شده، خود را اجاره‌نشین فرض و از برنامه‌ریزی بلندمدت برای انجام وظایف خود و دستیابی به اهداف از بیش تعیین شده سازمان پرهیز نمایند یا فرصتی برای آن نیابند. از این بدتر آن است که هم اکنون این سازمان مهم و راهبردی به وسیله سرپرست اداره می‌شود و معلوم نیست که سرپرست مزبور به ریاست سازمان انتخاب شود یا خیر؛ به‌ویژه اینکه چنانچه مدیر جدیدی بر سازمان استیلا یابد، قریب به یقین یافته‌های مدیریت فعلی را پنبه خواهد کرد تا طرح‌های خود را جا بیندازد.

در چنین شرایطی و از آنجا که معلوم نیست که اختیارات و اعتماد متقابل میان سرپرست و وزیر چگونه برقرار می‌شود، روشن نیست که ریاست فعلی سازمان چه انگیزه ‌ای برای انجام وظایف خویش دارد و به چه میزان در اجرای وظایف خویش موفق خواهد بود.

هم چنین معلوم نیست که آیا خانم دکتر جلیلی مقدم، سرپرست، حکم ریاست را از وزیر در دریافت می‌کند یا دکتر نیکبخت در صورت ماندگاری در دولت چهاردهم ترجیح می‌دهد فردی دیگر را به جای سرپرست فعلی به ریاست سازمان منصوب کند.

مخدوش شدن اعتبار سازمان

این ناپایداری سازمان مذکور فقط حرکت راهبردی آن را تحت الشعاع قرار نمی‌دهد بلکه اعتبار آن سازمان و سرپرست آن را مخدوش می‌سازد.با عنایت به این نکته که در نهایت آنان از این ناپایداری ها زیان خواهد مردم (مصرف کنندگان محصولات کشاورزی) هستند، باید توجه مقامات ذی ربط و در راس آن وزیر جهادکشاورزی را به اندیشیدن تمهیداتی برای ایجاد پایداری مدیریتی در سازمان حفظ نباتات کشور فراخواند.

روند مدیریتی سازمان حفظ نباتات از بدو تاسیس تاکنون (1346/02/12)

ردیف

نام و نام خانوادگی

دوره مسئولیت

مدت مسئولیت

1

دکتر منوچهر ایازی

1346-1348

3 سال

2

مهندس حسین امین مدنی

1349-1351

3 سال

3

دکتر عظیم زمردی

1351-1358

7 سال

4

دکتر یعقوب موفق

1358-1359

2 سال

5

مهندس مصطفی خلفی

1359-1360

1.5 سال

6

مهندس رضا ارجمندی

1361-1368

7.5 سال

7

دکتر احمد راثی پور

1369-1374

5.5 سال

8

مهندس ابوتراب وکیلی

1375-1379

4.5 سال

9

مرتضی سخن سنج

1380-1382

3 سال

10

دکتر علی علیزاده

1383-1385

2.5 سال

11

مهندس همایون دارابی

1386-1389

3.5 سال

12

مهندس رضا آقا فتوحی

1389-1392

04/02/11-89/10/92

4 سال

13

دکتر محمدعلی باغستانی میبدی

1393-1396

11/10/09-92/03/97

4.5 سال

14

دکتر محمدرضا درگاهی

1397-1399

10/03/03-97/03/99

2 سال

15

مهندس کیخسرو چنگلوایی

1399-1400

03/03/21-99/09/1400

1.5 سال

16

دکتر شاهپور علائی مقدم

1400-1401

21/09/17-1400/10/1401

15 ماه

17

دکتر حسین رنجبر اقدام

1401-1402

17/10/28-1401/08/1402

10 ماه

18

خانم جلیلی مقدم-سرپرست

28/08/1402 تاکنون

6 ماه

*مدت مسئولیت تازمان تهیه گزارش منظور شده است و مدیریت ایشان کماکان ادامه دارد.

-میانگین مدت مسئولیت روسای حفظ نباتات از بدو تاسیس 3/1 (سه سال و یک ماه) می باشد.

-از سال 1397 روند تغییرات روسای سازمان شدت یافته و طی 6 سال گذشته (تا پایان 1402) این سازمان با 5 رئیس مختلف مدیریت شده است که میانگین خدمتی آنان 14 ماه می باشد.

 

 

دیدگاه تان را بنویسید

چندرسانه‌ای