آخرین خبرها:
شناسه خبر: 45976

مجری طرح گیاهان دارویی خبر داد

تولید۴۵۰ هزارتن گیاه دارویی در سال جاری

مجری طرح گیاهان دارویی گفت: کشت دیم انواع گیاهان دارویی در سطح ۵۲ هزار و ۵۰۰ هکتار بصورت دیم در ۲۲ استان کشور انجام شد که براین اساس حدود ۲۵ هزارتن به تولید اضافه شد.

تولید۴۵۰ هزارتن گیاه دارویی در سال جاری

به گزارش اخبار سبز کشاورزی، حسین زینلی گفت: بنابر آمار امسال سطح زیرکشت گیاهان دارویی بیش از ۲۸۰ هزارهکتار است که برآورد می شود تولید با مساعد شدن هوا و شرشایط اقلیمی در فصل بهار به ۴۵۰ هزارتن برسد.

او از کشت گیاهان دارویی در ۲۲ استان دیم خیز کشور خبر داد و گفت: کشت دیم انواع گیاهان دارویی در سطح ۵۲ هزار و ۵۰۰ هکتار بصورت دیم در ۲۲ استان کشور انجام شد که بدین ترتیب برای نخستین بار توانستیم در ۲۲ استان کشور، انواع گیاهان دارویی را با کمک ستاد فرمان امام کشت دیم داشته باشیم.

کشت دیم گیاهان دارویی به بیش از ۵۲ هزار هکتار رسید

زینلی با بیان اینکه کشت دیم بیش از ۵۲ هزارهکتار گیاهان دارویی در سامانه دیم زارها ثبت و ضبط شده است، افزود: این میزان کشت گیاهان دارویی کاملا بصورت مکانیزه است که برآورد می شود حدود ۲۵ هزارتن افزایش تولید نسبت به سال های گذشته داشته باشیم. همچنین پیش بینی می شود که سال آینده سطح زیرکشت گیاهان دارویی به ۵۵ هزار هکتار برسد.

مجری طرح گیاهان دارویی گفت: وزارت جهاد کشاورزی تمرکزش را بر قطب بندی گذاشته است که براین اساس برای هر قطبی گیاه مشخصی در نظر می گیرد. همچنین قرار است که در این قطب ها تمام تحقیقات و حلقه های زنجیره تولید نهادینه و بصورت مدل سازی درآید تا تمام حلقه های تولید در استان های قطب داشته باشیم که در نهایت با تولید مواد استاندارد باید راه توسعه و ارزآوری را ایجاد کرد./ بازار

 

 

دیدگاه تان را بنویسید

چندرسانه‌ای