عنوان
شناسه خبر: 41095

منابع آب شیرین جهان رو به اتمام

نتایج یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که تغییرات آب و هوایی و مدیریت نادرست آب، منابع آب جهان را رو به اتمام برده است! به گزارش اخبار سبز کشاورزی به نقل از تسنیم،

منابع آب شیرین جهان رو به اتمام
نتایج یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که تغییرات آب و هوایی و مدیریت نادرست آب، منابع آب جهان را رو به اتمام برده است!
به گزارش اخبار سبز کشاورزی به نقل از تسنیم، در سال‌های اخیر امنیت جهانی آب به دلیل ترکیبی از رویدادهای شدید آب و هوایی و افزایش تقاضا به دنبال افزایش جمعیت‌ جهان در معرض تهدید است.
در همین رابطه یک مطالعه اخیر از دانشگاه اوترخت هلند، رابطه بین مصرف آب توسط بخش‌های مختلف و شیوع خشکسالی و موج گرما را بررسی کرده است.
نویسندگان این مطالعه می‌گویند: استفاده از آب برای بخش‌های مختلف (مانند آبیاری، دامداری، خانگی، انرژی و تولید) به دلیل رشد جمعیت جهانی و توسعه اقتصادی در حال افزایش است. علاوه بر این، افزایش فراوانی و شدت خشکسالی، موج گرما و رویدادهای مرکب خشکسالی ـ موج گرما، منجر به کاهش دسترسی به آب و تشدید کمبود آب می‌شود.
گابریل کاردناس بلزا؛ نویسنده اصلی این مطالعه می‌گوید: رویدادهای شدید آب و هوایی به طور قابل توجهی عادات مصرف آب را در سراسر جهان در طول 30 سال گذشته تغییر داده است. همچنین عوامل اجتماعی ـ اقتصادی و برنامه‌های نادرست مدیریت آب به شدت بر منابع آب تأثیر گذاشته است.
earth نوشت، محققان هشدار می‌دهند که با ادامه این روند چه درخصوص عوامل طبیعی و چه منبع انسانی، منابع آبی جهان در سال‌هایی نه چندان دور رو به اتمام می‌رود!
دیدگاه تان را بنویسید

چندرسانه‌ای