مبارزه با آفات درختان مرکبات + توصيه هاي فني

0
مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی مازندران بر لزوم پاکسازی و حذف علف های هرز سایه انداز درختان برای مدیریت کاهش خسارت ناشی از آفت لیسک در باغات مرکبات تاکید کرد.
به گزارش اخبار سبز کشاورزی به نقل از آریا، دفتر مازندران در ساری، عبدالرحمن زاغی با اشاره به بارندگی و شرایط محیطی مساعد در اوایل مهرماه برای تفریخ تخم لیسک‌ها و حلزون‌ها، بر لزوم پاکسازی و حذف علف های هرز سایه انداز درختان برای مدیریت، كنترل، پیشگیری و کاهش خسارت ناشی از آفت لیسک در باغات مرکبات تاکید کرد.
وی با بیان اینکه استفاده از قیم (توک) برای ایجاد فاصله حداقل نیم متری میوه ها و شاخه ها از سطح زمین و پاکسازی و حذف علف های هرز سایه انداز درختان ضروری است، ادامه داد: از روش های موثر پیشگیری از خسارت لیسک ها، ریختن پوسته شالی یا خاکستر نرم در محدوده سایه انداز درختان به ویژه نهال ها و درختان جوان است.

مبارزه با آفات درختان مرکبات

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران با تاکید بر تسریع در برداشت میوه های رسیده به ویژه میوه های روی شاخه های نزدیک سطح زمین برای کاهش خسارت این آفت، افزود: در سطوح محدود مبارزه مکانیکی (جمع آوری شبانه لیسک ها) و خارج کردن از باغ توصیه می شود.
زاغی به استفاده از ماکیان (غاز و اردک) در باغات محصور برای تغذیه از علف های هرز و لیسک ها اشاره کرد و گفت: استفاده از نوار مسی فعال شده در اطراف طوقه درختان جوان و باغچه ها بعنوان دورکننده لیسک ها موثر است.
وی با اشاره به اینکه در صورت افزایش تراکم آفت و مشاهده اولین آثار خسارت، باغداران نسبت به استفاده از طعمه مسموم متالدهاید به مقدار 15 تا 20 کیلوگرم در هکتار و فریکول (فسفات آهن) به مقدار 5 گرم در مترمربع هنگام غروب آفتاب در سایه انداز درختان با هماهنگی و مشاوره با کارشناسان گیاهپزشکی اقدام کنند، بر لزوم رعایت نکات ایمنی نظیر استفاده از دستکش و ماسک هنگام طعمه پاشی تاکید کرد.
مقاله قبلیروند کاهشی قیمت مرغ در بازار
مقاله بعدیاراضی خوزستان زیرکشت ذرت دانه‌ای و علوفه‌ای

پاسخ شما

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید