تحویل 20میلیون دز واکسن فلج اطفال موسسه رازی به وزارت بهداشت

0
معاون تحقیق و تولید فرآورده های بیولوژیک موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی گفت: سالانه بیست میلیون دز واکسن فلج اطفال در این موسسه تولید و تحویل وزارت بهداشت می شود.
به گزارش مزرعه سبز، دکتر محمد حسین فلاح مهرآبادی گفت: موسسه رازی تنها مرکز سازنده واکسن فلج اطفال در کشور است که طی سال‌های گذشته سه تیپ یک، دو و سه این واکسن را تولید می کرد و با استفاده از واکسن خوراکی فلج اطفال موسسه رازی، تیپ دو در کشور ریشه کن شد.
وی افزود: در سال های اخیر با حذف تیپ دو، واکسیناسیون فقط برای تیپ یک و سه انجام می شود و سالیانه نیز حدود 20 میلیون دُز واکسن فلج اطفال با اعلام نیاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در موسسه رازی تولید و در اختیار این وزارت خانه قرار می گیرد.
معاون تحقیق و تولید فرآورده های بیولوژیک موسسه رازی یادآور شد: در سال جاری نیز برای تولید بیست میلیون دز واکسن پولیو – فلج اطفال- برای تیپ های یک و سه این بیماری برنامه‌ریزی شده است.

حسین کاظمی ـ روزنامه نگار و کارشناس کشاورزی

مقاله قبلیوزارت جهاد کشاورزی بر سر دو راهی
مقاله بعدیتولید روزانه ۵۰۰ تن مرغ مازاد در کشور

پاسخ شما

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید