کارآفرینی در اقتصاد دانش‌بنیان

0
اخبار سبز کشاورزی: کارآفرینی و اقتصاد دانش‌بنیان به‌واسطه تاثیر و تاثری که بر توسعه دارند، دو ستون رشد نظام اقتصادی هستند که حوزه‌های بی‌شماری از فعالیت‌های صنعت محور را دربرمی‌گیرند.
اقتصاد سنتی و وفادار بودن به آن نمی‌تواند پشتوانه محکمی برای کسب و کارها فراهم کند؛ زیرا از طرفی امروزه عرصه جهانی محل تاخت و تاز دانش‌ و تکنولوژی‌های رو به رشد است؛ جایی‌که برای هر حوزه‌ای از دانش به کارگیری مفاهیم به روز رسانی شده و این تغییرات همراه خود نیازهایی را به‌وجود آورده که با اقتصاد سنتی نمی‌توان آن را برآورده ساخت.
دانش بنیان بودن فعالیت‌ها، قدرت پیش‌بینی و به هنگام بودن را افزایش می‌دهد و این همان چیزی است که اقتصاد کسب و کارها به آن نیاز مبرم دارند.
از طرفی دیگر توسعه متکی به سخت‌افرازهایی مثل ساختمان، کارخانه و ماشین‌آلات نیست؛ همچنین وابستگی توسعه به نرم‌افزارهایی چون تکنولوژی محض و تخصص افراد خاص هم کم شده؛ امروزه توسعه امری فرهنگی است که متکی به انسان‌های کارآفرین است.
زمانی‌که اقتصاد بتواند نگاه استراتژیک را توأمان با دانش به‌کار ببرد مولد بودن را با خلق ثروت و اشتغال در حوزه‌های مختلف صنعت ارتقاء خواهد داد و این یعنی هماهنگی کارآفرینی و اقتصاد دانش‌بنیان که توسعه را همراه خواهد داشت.

بیشتر بخوانید: کارآفرینی و تاثیر و تاثر آن در کشاورزی

در اقتصاد دانش بنیان، دانش محرک اصلی رشد، ایجاد ثروت و اشتغال در تمامی رشته فعالیت‌ها است و سرمایه‌گذاری در دانش و صنایع دانش پایه، مورد توجه خاص قرار می‌گیرد.
در کارآفرینی‌ توسعه منابع انسانی به‌عنوان سرمایه‌گذاری حیاتی کشور برای اقتصاد و جامعه به‌عنوان یک اولویت اصلی محسوب شده و به‌طور کلی محور اصلی فعالیت‌های اقتصادی مستقیماً براساس تولید، توزیع و مصرف دانش و اطلاعات قرار می‌گیرد.
بنابراین فضای کسب و کار شامل نهادها، مقررات و رویه‌های اداری و غیره‌ بر پایه دانش و در جهت ارزش آفرینی است.
در اقتصاد دانش‌بنیان کارآفرینان تلاش می‌کنند مراحل، هزینه‌ها و زمان انجام مراحل کمتر باشد، تا هزینه‌های شروع و تداوم فعالیت اقتصادی کاهش و احتمال شکل گیری کسب و کارها افزایش یابد؛ مجموعه عواملی که بر عملکرد بنگاه تاثیر می‌گذارد، اما مدیر نمی‌تواند آن را به سهولت تغییر دهد و تا زمانی‌که فضای کسب و کار بهبود نیابد، بهبود عملکرد بنگاه‌ها و به طور کلی رشد بخش خصوصی امکان پذیر نخواهد بود.
در کشور ما نیز با توجه به شناخت از نیاز جدی به‌ پیشرفت های علمی، فرصتی مناسب جهت حرکت به سوی اقتصاد دانش بنیان ایجاد شده است. بنابراین در صورت برنامه ریزی صحیح امکان ایجاد و رشد کسب وکارهای دانش بنیان و در نتیجه جهت گیری اقتصاد کشور به سمت اقتصاد دانش بنیان و افزایش تولید ناخالص ملی فراهم خواهد آمد.
براساس مشاهده ارتباط ساختاری بین اقتصاد دانش بنیان و فضای کسب وکار،میتوان با بهبود فضای کسب وکار نقش بسزایی را در ایجادواستفاده بهینه از این دانش درجهت توسعه ورونق کسب وکارهای دانش بنیان داشت.

فردین شورج، دکترای کارآفرینی و کارآفرین آموزشی و دبیر اجرایی انجمن علمی کارآفرینی‌ کسب و کارهای نوین

مقاله قبلیتعادل بازار خرما با خرید تضمینی ۲۰ هزار تومانی
مقاله بعدیآغاز به کار کارگاه بین‌المللی آموزش تجارت با فدراسیون روسیه

پاسخ شما

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید