یک گاو و میلیون‌ها فرزند

0
اخبار سبز کشاورزی؛ اکثریت گاوهای شیری کنونی از یک پایه مادری گاو هلشتاین فریزین (Holstein Friesian) هستند که در ژن‌های بسیاری اشتراک داشته و فراتر از بسیاری از حیوانات که دارای پایه مادری یکسانی هستند از نظر تعداد ژن‌های مشترک بیشترند.

در حال حاضر، دیگر دامداران گاوهای ماده و نر را

به حال خود رها نمی‌کنند تا به طور آزادانه جفت‌گیری نمایند، بلکه با شناسایی بهترین گاو نر« از طریق شناسایی کلیه ویژگی‌ها و توانایی‌های زاد و ولد برای تولید گاوهای شیری» و تلقیح مصنوعی تعداد زیادی گاو ماده از آن، تا حد امکان سعی می‌کنند گاوهای خوبی برای آینده داشته باشند.
امروزه ما در پی یافتن یک گاو نر افسانه‌ای به نام Pawnee هستیم که در طول زندگی‌اش، پدر 16 هزار دختر بود که آن‌ها به نوبه خود مادر دختران بسیاری دیگر شدند و طی 3 نسل، دو میلیون بچه به دنیا آوردند.
بعضی از ناظران نیز حساب و کتاب‌های خود را داشتند تا بدانند که به طور روزانه آن گاو نر چه تعداد از این کارها کرده است.
اما علت این امر به آن جهت بوده که به قهرمانی مانند Pawnee اجازه داده نمی‌شد که با تمام گاوهای ماده جفت‌گیری کند، چرا که اساسا فضا و مکان کافی برای چنین کاری وجود نداشت، اما در عوض با گرفتن مایع حاوی اسپرم‌های آن، و با رقیق کردن، منجمد کردن، توزیع و سرانجام تلقیح تعداد زیادی گاو ماده، کاری را که آن گاو قهرمان به تنهایی قادر به انجام آن نبود به اجرا در ‌آوردند. حال 14 درصد از تمام گاوهای هلشتاین در زمره فرزندان و نوادگان آن گاو قهرمان هستند.
تعداد قابل توجهی از گاوهای هلشتاین کنونی، پدر یا مادری از فرزندان گاو Pawnee دارند که موجب بروز مشکلاتی از توزیع مصنوعی تنوع ژنتیکی شده است.
گاو Pawnee دچار نوعی جهش (موتاسیون) ژنتیکی بود که اثرات منفی برای خود آن گاو نداشت. اما زمانی که یک جنین، یک کپی از این جهش را از والدین خود به ارث می‌برد این ژن خود را نشان داده و می‌توانست موجب یک سقط جنین شود.
نتیجه چنین روندی در حدود 500 هزار سقط جنین بود، به این معنا که هنگامی که به تمام بچه‌های گاو Pawnee نظری انداخته شود می‌توان یک خسارت 420 میلیون دلاری را برای صنعت دام‌های شیری در نظر گرفت.
امکان دارد که بعضی از گاوداران از این که سرنوشت خود را با گاو Pawnee گره زده‌اند، متاسف و ناراحت شوند.
علی‌رغم تمام این موتاسیون بد و ناخوشایند، گاو Pawnee موتاسیون‌های خوب دیگری نیز داشت که منافع زیادی برای این صنعت به همراه آورد. به عنوان مثال، گاوهای دارای این ژن شیر زیادی تولید می‌کنند که امتیاز بالایی برای این صنعت نسبت به گاوهای دیگر است و افزون بر 30 میلیارد دلار ارزش دارد.
هم اکنون ما فهمیده‌ایم که موضوع مهم داشتن یک جهش بد در این گاو نیست بلکه ما در حال توجه به توانایی‌های آن بوده و مانع از دو برابر شدن قدرت این جهش هستیم.

ماهنامه دام و کشت و صنعت – شماره ۲۶۹ – آذر ۱۴۰۱

مقاله قبلیگونی بافی اراد
مقاله بعدیراهکارهایی که باید به آن توجه کرد

پاسخ شما

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید