افزایش ۱۸ درصدی مبادلات ایران و ایالات متحده

0
در سال ۱۴۰۰ میزان تجارت تهران-واشنگتن به ۶۹ میلیون و ۵۹۴ هزار دلار رسیده که افزایش ۱۸ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می دهد.
به گزارش مزرعه سبز به نقل از ایلنا، در سال های اخیر میزان تجارت تهران و واشنگتن تحت تاثیر مسائل سیاسی بوده است. بطوریکه میزان تجارت ایران و ایالات متحده امریکا در سال ۹۹ نزدیک به ۸۰ میلیون دلار بوده که رقم ناچیزی در تجارت جهانی است.
در آمار منتشره سازمان توسعه تجارت به استناد آمار گمرک میزان تجارت دو کشور ۷۹ میلیون و ۹۷۲ هزار دلار در سال ۹۹ بوده که از این میان تنها ۱۳۶ هزار دلار صادرات ایران به آمریکا و در مقابل ۷۹ میلیون و ۸۳۶ میلیون دلار واردات از این کشور بوده است. این آمار حاکی از کاهش ۳۹ درصدی نسبت به سال پیش از آن دارد.
بنابراین تراز تجاری ایران و آمریکا در سال ۹۹ به میزان ۷۹ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار به نفع واشنگتن مثبت بوده است. مطابق این آمار در سال ۹۹ آمریکا در رتبه ۳۰ صادرکنندگان به ایران قرار داشته است.
اما واکاوی دادهها نشان میدهد؛ در سال ۱۴۰۰ میزان تجارت تهران-واشنگتن به ۶۹ میلیون و ۵۹۴ هزار دلار رسیده که افزایش ۱۸ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان میدهد. از این بین ۲۴۸ هزار دلار صادرات ایران به آمریکا و در مقابل ۶۹ میلیون و ۳۴۵ هزار دلار واردات از این کشور بوده که به ترتیب افزایش ۲۵۳ درصدی و ۱۷ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است. آمریکا در سال ۱۴۰۰ نیز رتبه ۳۴ بین صادرکنندگان به ایران را به خود اختصاص داده است.
مقاله قبلیاجرای کاداستر و سنددارشدن اراضی طی ۴ سال آینده
مقاله بعدیکلید رفع گرسنگی جهان در دست بخش خصوصی

پاسخ شما

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید