حمایت از دولت شفاف گرای رئیسی وظیفه همه رسانه‌ها

0
مزرعه سبز معتقد است دولت جوان و جوانگرای رئیسی (دولت سیزدهم) باید از هر جهت مورد حمایت، مساعدت و همراهی قرار گیرد تا علاوه بر غالب شده بر تحریم‌ها بتواند اقتصاد و معیشت مردم را با کمترین چالش مدیریت کند.
در این راستا یکی از ابزارهای حمایت و تقویت دولت رئیسی، نقد و تحلیل عملکرد واحدها و ادارات و سازمان‌های دولتی و شفاف‌سازی در هزینه = فایده آن‌هاست و البته نقد این سازمان‌ها نه تنها تضعیف دولت رئیسی نیست، بلکه ضامن تقویت و پیشرفت آن‌هاست.
رسانه‌ها معتقدند در دولتی به این عریض و طویلی با حدود 20 وزارتخانه و افزون‌بر دو میلیون و چند صد هزار نفر پرسنل، ممکن است بی‌انضباطی مالی، کاری، حیف و میل، رانت و خطا حادث شود که هیچ ربطی به خدمات صادقانه دولت و عملکرد شایسته آن ندارد.
در ین موارد، حتی وزیر نیز تضعیف نخواهد شد؛ زیرا زمانی که معاونین یا سازمان زیرمجموعه یک وزارتخانه مثل جهاد کشاورزی دچار خطا می‌شود، چنانچه رسانه‌ها آن را رصد نکنند و پرسشگر نباشند، آتش فساد یا تخلف آن دامن وزیر را نیز خواهد گرفت. امید است وزرا با حمایت از رسانه‌ها موجبات ورود بهتر و بیش‌تر آنها را به اندرونی و خلوت معاونت‌ها فراهم آورند تا خود از آسیب‌های احتمالی در امان بمانند.
مقاله قبلیتعاون روستایی و شائبه فسادهایی که امنیت غذایی را نشانه می‌رود
مقاله بعدیبرزیلی ها مشتری روغن زیتون‌‌ ایرانی

پاسخ شما

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید