ضرورت کوچک سازی وزارت جهاد کشاورزی

0
گزینش وزیران دولت آینده بسیار حیاتی و نیازمندِ دقت نظر با معیارهای سخت گیرانه در چارچوب 17 ویژگی مهارتی، رفتاری و توانمندیهای استاندارد جهانی است، زیرا منابع انسانی به‌منظور اصلاح ساختار سازمانی تشکیلاتی به‌ویژه عملیاتی مبتنی بر کوچک سازی وزارتخانه ها با حاکمیت نظام مدیریتی پیشرفته مدل تخصص گرایی (ادهوکراسی) همراه با کاهش قوانین و مقررات سازمانی کارآمد می‌شود.
در این کوچک‌سازی همچنین کاهش تعداد و اندازه واحدها در پیچیدگی سازمانی در مقابل افزایش حداکثری اختیاراتِ مدیرانِ میانی و عملیاتی به‌ویژه متخصصین معتبر و صاحبنظر ستادی و استانی وزارتخانه مطرح است. در نظام تصمیم گیری نظریه منتزبرگ دانشمند مدیریت خصوصاً در عرصه مدلسازی نوینِ راهبردی ساختار سازمانی و یا اصلاح ساختار تشکیلاتی و عملیاتی موجود حسَب نیاز مبتنی بر کوچک سازی با برون سپاری فعالیت‌های اجرایی دولتی به بخش خصوصی قانونمند و تعریف شده است و ایجاد فضای رقابتی در عرصه گسترده تولیدی، فرآوری، خدماتی و بازرگانی به‌ویژه محصولات استراتژیک کشاورزی وپروتئینی ونیز کالاهای صنعتی منجر به افزایش نسبی تولید و ارتقاء سطح کیفیت تولیدات داخلی هدف گذاری شده در نظام اقتصادی کشور میسر می‌گردد.
خاطر نشان می‌سازد مسیر گذشته دولت بویژه در عرصه مدیریتی کشاورزی و صنعت اساساً نیازمندِ بازنگری و تغییرات استراتژیک است زیرا هیچ یک از اهدافِ توسعه ای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی شده از سنوات خیلی قبل نه فقط به نتیجه نرسیده بلکه پس رفت عجیب مدیریتی و برنامه ای گریبانگیر بخش کشاورزی و صنعت را گرفته است.
از طرف دیگر در سال جاری ناتوانی وزارت نیرو، موضوع با اهمیت آب کشور را به مضحکه و کم فکری و کاری گرفته، پدیده طبیعی خشکسالی، بیشتر از حد تصور خود نمایی می‌کند!! نه فقط کشاورزی مملکت (علاوه براینکه وزارت جهاد کشاورزی خود در منجلاب بی برنامگی و ناتوانی مدیریتی غرق شده است و فجایع دامپروری، زراعی و باغی آن کشاورزی و کشاورزان را بنا بر فرمایش مقام معظم رهبری به خاک سیاه نشانده است) با سیاست های غلط درست است در عرصه حفظ منابع آبی کشور، کشاورزی عملاً دستخوش نابودی نسبی شاید هم مطلق کرده که نفسِ جامعه کشاورزی و تولید کنندگان را بریده است!!
و بتدریج 15الی 20 درصد جامعه روستایی و مولد محصولات کشاورزی با ترک روستاها شهر نشینی به اشتغال کاذب اما پرسودتر از درآمد تولید گندم و غلات و غیره روی آورده‌اند، حتی سرمایه‌گذاران واحدهای تولید پروتئین با تعطیلی مرغداریها و دامداریهای عطایش را به لقایش می بخشند و کارگران آنها تجربه دیگری از فقر و فلاکت شهرنشینی را تجربه خواهند کرد.
سیاست های غلط وزارت نیرو درعرصه منابع آبی علاوه بر نابودی کشاورزی بلکه سیطره تمدن بشری ایران زمین را با کم آبی مستمر (بدلیل هرز رفت بارشهای سالانه به جای ذخیره سازی در سفره های زیر زمینی با عدم توسل به تکنولوژی پیشرفته) در معرض تهدید جدی و محو کامل قرار داده است.
نتیجه گیری اینکه گزینش مدیرانِ عالی وزارت جهاد کشاورزی، صنعت معدن تجارت، نیرو به‌ویژه با تشکیل وزارت بسیار استراتژیک “امور آب کشور” در شرایط بحران زده بسیار حائز اهمیت است که وسواس ِتخصصی، مدیریتی، مجربی و صاحبنظر و وطن پرست دانا و توانا بودن به‌ویژه در انتخاب وزیران مربوطه همچنین معاونین آنها با ارزیابی دقیق عملکرد بسیار ضعیف گذشته به ویژه در عرصه کشاورزی سرنوشت ساز است امیدوارم ریاست محترم جمهوری برخلاف دولت گذشته بحث کشاورزی را خیلی جدی بگیرد.
کشاورزی مثل گذشته شوخی بردار با گزینش های مدیرانِ عالی ناکارآمد ابتدایی نیست که راه رفته فعلی بخش کشاورزی را به انحطاط کشانده است. برخی مدیرانِ عالی با ذهنی کودکانه و خود پرستی به‌جای دور اندیشی و جدیت در توسعه منافع ملی بویژه جامعه کشاورزی هرگز بدرد مدیریت بخش گسترده تاریخ سازِ کشاورزی ایران نمی خورند!!؟ تأکید می کنم انتخاب وزیران توانمند با قدرت مدیریت علمی و تخصصی و ایده های پیشرفته مدیریتی و برنامه‌ریزی استراتژیک طرحهای توسعه ای اجرایی، ضرورتِ اول وزارت جهاد کشاورزی، صمت، نیرو و امور آب کشور برای رفع مشکلات عدیده به ارث مانده دولت قبلی است.

 

علی تقی خانی 

تحلیل گر توسعه اقتصادی و برنامه ریزی کشاورزی

مقاله قبلیالگوی کشت نقطه، سرِخط!
مقاله بعدینه چندان بخور کز دهانت برآید …

پاسخ شما

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید