سوت زنی برای فساد در وزارتخانه

0
مزرعه سبز: زمانی که سیدجواد ساداتی‌نژاد به عنوان وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی مطرح بود، با اعتقاد به اینکه کشاورزی ضامن امنیت غذایی کشور ماست، گفت: «با رویکرد جهادی 16 چالش اساسی بحث کشاورزی را شناخته و با تفکر سیستمی 25 راهبرد ارائه داده است».
وی در همان مقطع زمانی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: «سوت زنی برای فساد را در وزارت جهاد کشاورزی راه‌اندازی خواهیم کرد» (دوشنبه اول شهریور 1400/ ایسنا).
اکنون با گذشت شش ماه از این سوت‌زنی وزیر، هنوز مفهوم این جمله به درستی مشخص نشده است؛ اگر منظور وزیر سورت‌زنی برای فساد است که در حال اجراست و نمونه آن در سازمان تعاون روستایی مشهود است و سوت‌زنی وزیر و عدم برخورد با آن به معنای تایید عملکرد مدیران منصوب شده از سوی وی در این بخش است.
در این شرایط، خبرنگاران و رسانه‌های آنها نیز روزنامه‌های زرد نامیده می‎شوند؛ اما چنانچه این جمله به معنای سوت‌زنی برای مقابله با فساد باشد و کلمه «مقابله با» یا «مبارزه با» از قلم افتاده باشد انتظار می‌رود با وجود افشاگری‌های صدا و سیما، به این خبرنگاران رسانه ملی که باعث کشف روابط ناسالم در مباحث مالی و مبادلاتی شدند مدال و لوح تقدیر بدهد. حال وزیر می‌ماند بین این دو انتخاب.
مقاله قبلیحفره‌های خالی زمین زیر پوست شهر کرمان
مقاله بعدیکشاورزی قراردادی کلید افزایش تولید و صادرات

پاسخ شما

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید