اهمیت توسعه مکانیزاسیون+فیلم

0
مکانیزاسیون پایدار برای کشاورزان خرده‌پا
همگام با افزایش جمعیت جهان، اهمیت کشاورزی و رفع نیاز‌های انسان‌ از طریق کشاورزی روز به روز افزایش می‌یابد. امروزه دیگر روش‌های دستی و سنتی جوابگوی این نیاز‌ نیست. برای موفق شدن در این راه باید از روش‌های مدرن کشاورزی در کشور استفاده کنیم.
اخبار سبز کشاورزی: با وجود آنکه کشاورزی سنتی منجر به افزایش ضایعات و هدر رفت محصول در تمامی مراحل کاشت، داشت و برداشت می‌شود، توسعه مکانیزاسیون و ادوات کشاورزی مهم‌ترین رکن در بهره-وری تولید به شمار می‌رود که دستیابی به این امر مهم نیازمند سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی است.
سرمایه به عنوان یکی از مهمترین نهاده‌های تولید، اهمیـت بـسزایی در افـزایش سطح تولید فعالیت‌های اقتصادی و در نتیجه افزایش بهره وری سایر عوامل تولید دارد. در بخش کشاورزی نیز سرمایه و سرمایه گـذاری عنـصر کلیـدی رشـد و توسـعه محـسوب می‌شود.
کمبود سرمایه در بخش کشاورزی کشور باعث پـایین آمـدن سـطح بهـره‌وری نهاده‌های تولید شده است. تجربه کشور‌های موفق در زمینه تولید محصولات کشاورزی نشان می‌دهد که به کارگیری تجهیزات سرمایه‌ای در فعالیت‌های مختلف کشاورزی منجر به افزایش بهره‌وری عوامل تولید از جمله مدیریت، نیروی‌کار و زمین شده اسـت.
ایـن امر علاوه بر پوشش هزینه نهاده‌های تولید و ایجاد بازده مناسب برای سرمایه گذاری ها، مازاد عرضه داخلی و توسعه صادرات محصولات کشاورزی را به همراه داشته است.
منبع فیلم: آپارات
مطلب قبلی۷۰ درصد تولید کشور به‌صورت سنتی است
مطلب بعدیدر حوزه آسیا- پاسیفیک 2021 امنیت غذایی

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید