آخرین خبرها:
شناسه خبر: 44056

عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران:

قانون باید فصل‌الخطاب مشکلات اتاق بازرگانی ایران با دولت شود

عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به اینکه قانون باید فصل‌الخطاب مشکلات اتاق بازرگانی ایران با دولت شود، گفت: شرایط حاکم بر این بخش، طی ماه‌های گذشته موجب شد تا تجار دچار مشکل شده و بیشترین آسیب را متحمل شوند.

قانون باید فصل‌الخطاب مشکلات اتاق بازرگانی ایران با دولت شود

اخبار سبز کشاورزی؛ روشن یکتا اظهار داشت: در شرایط فعلی اتاق بازرگانی ایران با دولت دچار مشکل شده و با وجود همه مذاکرات اما این شرایط ایجاد شده است و قانون به عنوان فصل‌الخطاب باید در این میان تصمیم بگیرد.

وی با اشاره به قوانینی که در خصوص شرایط مختلف اتاق بازرگانی ایران وضع شده و تعیین کننده است باید اجرایی شود، تاکید کرد: نمی‌توان در خصوص شرایط فعلی داوری کرد؛ اما همان چیزی که تعیین شده باید اجرایی شود و همه باید به آن تمکین کنند.

هیچ کس به طور خاص حاکم اتاق نیست

یکتا با تاکید بر اینکه هیچ کس به طور خاص حاکم اتاق نیست، تصریح کرد: شرایط کنونی باید رفع شود؛ زیرا بازرگانان آسیب بسیاری را متحمل شدند و ادامه این شرایط به نفع هیچ یک از طرفین نیست؛ زیرا از یک سو نمی‌توان از اتاق بازرگانی برای رفع مشکلات به ویژه در زمینه دولتی کمک گرفت که وظیفه اصلی این نهاد محسوب می‌شود.

در مجامع بین‌المللی وجهه تجار دچار خدشه شده است

وی افزود: از سوی دیگر در مجامع بین‌المللی نیز وجهه تجار دچار خدشه شده است و نمی‌توان از اقتصاد کشور دفاع کرد؛ زیرا ماه‌های اخیر اثر منفی بر مبادلات کشور داشته است و در نتیجه اقتصاد کشور آسیب جدی می‌بیند.

این فعال اقتصادی تاکید کرد: به دلیل شرایط کنونی حاکم بر اتاق بازرگانی ایران، دولت نمی‌تواند از بخش خصوصی برای تصمیمات اقتصادی مشاوره بگیرد و این خود تحریمی ایجاد کرده است؛ زیرا این نهاد بازوی اقتصادی کشور محسوب می‌شد که عدم حضورش کشور را متضرر می‌کند.

 

دیدگاه تان را بنویسید

چندرسانه‌ای