آخرین خبرها:
شناسه خبر: 45370

تورم گوشت به بالای ۴۰ درصد رسید

تورم نقطه به نقطه قیمت تولیدکننده بخش گاوداری‌های صنعتی به ۴۷.۶ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل آن (۴۵.۸ درصد)، ۱.۸ واحد درصد افزایش داشته‌ است.

تورم گوشت به بالای ۴۰ درصد رسید

به گزارش اخبار سبز کشاورزی؛ در بهمن ماه ۱۴۰۲ شاخص قیمت تولیدکننده بخش گاوداری‌های صنعتی (بر مبنای ۱۰۰=۱۳۹۵) برابر با ۱۴۴۰.۴ بوده که نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) ۱.۳ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۴۷.۶ درصد افزایش یافته است.

همچنین میانگین شاخص ۱۲ ماه منتهی به ماه جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) ۵۳.۳ درصد افزایش یافته است.

کاهش تورم ماهانه

در بهمن ماه ۱۴۰۲ تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش گاوداری‌های صنعتی نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) به ۱.۳ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۱.۷ درصد)، ۰.۴ واحد درصد کاهش دارد.

در میان اقلام گاوداری صنعتی، کمترین تورم ماهانه مربوط به شیر (۰.۱ درصد) و بیشترین آن مربوط به گاو ماده شیری (۶.۶ درصد) است.

افزایش تورم نقطه به نقطه

در بهمن ماه ۱۴۰۲ تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش گاوداری‌های صنعتی نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) به ۴۷.۶ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۴۵.۸ درصد)، ۱.۸ واحد درصد افزایش داشته‌است.

به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات گاوداری‌های صنعتی به ازای تولید قلم‌های خود در داخل کشور، در بهمن ماه ۱۴۰۲ نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۷.۶ درصد افزایش دارد.

در بین اقلام گاوداری‌های صنعتی، کمترین تورم نقطه به نقطه مربوط به شیر (۲۳.۱ درصد) و بیشترین آن مربوط به گاو تلیسه (۱۴۶.۳ درصد) است.

کاهش تورم سالانه

در بهمن ماه ۱۴۰۲، تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی در داخل کشور در ۱۲ ماه منتهی به این ماه نسبت به دوره مشابه در سال قبل به ۵۳.۳ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۵۵.۶ درصد)، ۲.۳ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

در ماه مورد بررسی، در میان اقلام گاوداری‌های صنعتی در کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به شیر (۲۷.۵ درصد) و بیشترین آن مربوط به گوساله نر زیر ۴ ماه (۱۴۰.۵ درصد) است./ آرمان امروز

 

دیدگاه تان را بنویسید

چندرسانه‌ای