آخرین خبرها:
شناسه خبر: 45996

دولت آینده کلیت سیاست تعهد ارزی را بازنگری کند

رضا جعفری، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران می‌گوید: سیاست رفع تعهد ارزی صادرات با کارت‌های رسمی را به سوی صادرات با کارت‌های غیررسمی یا به عبارتی کارت‌های یکبار مصرف کشانده است.

دولت آینده کلیت سیاست تعهد ارزی را بازنگری کند

اخبار سبز کشاورزی؛ او می‌افزاید: اکنون بانک مرکزی با صادرکنندگانی مواجه است که با کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف صادرات انجام داده‌اند اما ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی بازنگردانده‌اند. بانک مرکزی نمی‌تواند برای بازگشت ارز این بخش از صادرکنندگان، اقدامی مؤثر انجام دهد.

به اعتقاد جعفری شیوه‌های رفع تعهد ارزی، تعلیق کارت‌های بازرگانی، وضع بدون منطق عوارض و بخشنامه‌هایی که به یکباره صادر می‌شوند، چالش‌هایی است که فرصت برنامه‌ریزی بلندمدت را از صادرکنندگان سلب می‌کند.

بر این اساس دولت آینده باید کلیت سیاست تعهد ارزی را بازنگری کند. بانک مرکزی می‌تواند با گسترش روش‌های بازگشت ارز به قیمت بازار آزاد و همچنین عدم اعمال قیمت دستوری و ایجاد قیمت در سامانه‌های مختلف، به سمت ارز تک‌نرخی حرکت کند و رانت ارزهای زیر قیمت بازار را از بین ببرد.

جعفری بیان می‌کند: در پی اجرای این سیاست، برخی از کارت‌های بازرگانی با مشکل رفع تعهد ارزی مواجه و در نتیجه به تعلیق درآمدند. درحال حاضر به دلیل عدم وجود روش قابل اجرای مناسب برای رفع تعهدات ارزی گذشته، صادرکنندگان با کارت معلق ناگزیر به عدم فعالیت و یا استفاده از سایر کارت‌ها برای صادرات هستند.

دیدگاه تان را بنویسید

چندرسانه‌ای