آخرین خبرها:
شناسه خبر: 12369

سازمان‌ ملی‌ استاندارد: گندم‌ها‌ آلوده‌ نیستند

سازمان‌ ملی‌ استاندارد‌ طی‌ اطلاعیه‌ای‌ تاکید‌ کرد‌ براساس‌ نتایج‌ نمونه‌ برداری‌ و‌ آزمایش‌ها،‌ کیفیت‌ گندم‌ وارداتی‌ مورد‌ تایید‌ است‌

سازمان‌ ملی‌ استاندارد: گندم‌ها‌ آلوده‌ نیستند
سازمان‌ ملی‌ استاندارد‌ طی‌ اطلاعیه‌ای‌ تاکید‌ کرد‌ براساس‌ نتایج‌ نمونه‌ برداری‌ و‌ آزمایش‌ها،‌ کیفیت‌ گندم‌ وارداتی‌ مورد‌ تایید‌ است‌ و‌ هیچ‌ گونه‌ مغایرتی‌ از‌ لحاظ‌ باقیمانده‌ سرب‌ غیرمجاز‌ در‌ این‌ محموله‌ دیده‌ نشده‌ است.
به‌ گزارش‌ مزرعه‌ سبز‌ به‌ نقل‌ از‌ ایسنا،‌ اخیرا‌ اظهاراتی‌ مبنی‌ آلوده‌ بودن‌ بخشی‌ از‌ گندم‌ وارداتی‌ از‌ روسیه‌ به‌ سرب‌ بالا‌ از‌ سوی‌ یک‌ مقام‌ رسمی‌ سازمان‌ غذا‌ و‌ دارو‌ و‌ همچنین‌ یک‌ فعال‌ صنایع‌ غذایی‌ منتشر‌ شده‌ بود‌ که‌ خیلی‌ زود‌ از‌ منبع‌ منتشرکننده‌ حذف‌ شد،‌ این‌ در‌ حالی‌ است‌ که‌ این‌ ماجرا‌ ابهامات‌ بسیاری‌ دارد‌ که‌ نیازمند‌ پاسخگویی‌ شفاف‌ دستگاه‌های‌ مسئول‌ است.
اولین‌ اظهارنظر‌ رسمی‌ بعد‌ از‌ این‌ ماجرا‌ به‌ سازمان‌ غذا‌ و‌ دارو‌ مربوط‌ بود‌ که‌ بر‌ اساس‌ آن،‌ از‌ پنج‌ کشتی‌ حامل‌ گندم‌ وارداتی‌ نمونه‌برداری‌ شده‌ و‌ به‌ آزمایشگاه‌های‌ معاونت‌ غذا‌ و‌ دارو‌ در‌ اهواز‌ ارسال‌ شده‌ است؛‌ نمونه‌های‌ دو‌ کشتی‌ مورد‌ تائید‌ بوده‌ و‌ سه‌ نمونه‌ دیگر‌ طبق‌ آئین‌ نامه‌ برای‌ آنالیز‌ مجدد‌ به‌ سه‌ آزمایشگاه‌ دیگر‌ ارسال‌ می‌شوند‌ که‌ یکی‌ از‌ آن‌ها‌ آزمایشگاه‌ مرجع‌ سازمان‌ غذا‌ و‌ دارو‌ است.
اما‌ سازمان‌ ملی‌ استاندارد‌ طی‌ نامه‌ای‌ به‌ مدیر‌ غله‌ و‌ خدمات‌ بازرگانی‌ خوزستان،‌ تایید‌ کرده‌ که‌ این‌ محموله‌ از‌ نظر‌ کیفیت‌ و‌ سلامت‌ مطابق‌ با‌ استانداردهای‌ ملی‌ ایران‌ است.‌ در‌ این‌ میان‌ گمرک‌ ایران‌ نیز‌ اعلام‌ کرده‌ که‌ محموله‌های‌ گندم‌ وارداتی‌ از‌ روسیه‌ را‌ بر‌ اساس‌ تائید‌ سیستمی‌ و‌ مجوزهای‌ صادره‌ از‌ سازمان‌های‌ مربوطه‌ مبنی‌ بر‌ تائید‌ سلامت‌ ترخیص‌ کرده‌ است.
حالا‌ سازمان‌ ملی‌ استاندارد‌ به‌ دلیل‌ ابهاماتی‌ که‌ در‌ این‌ ماجرا‌ وجود‌ دارد،‌ بعد‌ از‌ چندین‌ روز‌ بی‌پاسخ‌ گذاشتن‌ سوالات‌ رسانه‌ها‌ طی‌ اطلاعیه‌ای‌ اعلام‌ کرده‌ که‌ «در‌ خصوص‌ واردات‌ گندم‌ آلوده‌ به‌ سرب‌ خارج‌ از‌ بیشینه‌ حد‌ مجاز‌ استاندارد‌ به‌ اطلاع‌ عموم‌ می‌رساند،‌ هیچ‌ گونه‌ مغایرتی‌ از‌ لحاظ‌ باقیمانده‌ سرب‌ غیرمجاز‌ در‌ این‌ محموله‌ دیده‌ نشده‌ است».
در‌ این‌ اطلاعیه‌ تاکید‌ شده‌ که‌ بر‌ اساس‌ نتایج‌ نمونه‌ برداری‌ و‌ آزمایش‌ها،‌ کیفیت‌ گندم‌ وارداتی‌ مورد‌ تایید‌ است‌ و‌ هیچ‌ گونه‌ مغایرتی‌ از‌ لحاظ‌ باقیمانده‌ سرب‌ غیرمجاز‌ در‌ این‌ محموله‌ دیده‌ نشده‌ است.
همچنین‌ در‌ این‌ اطلاعیه‌ خاطرنشان‌ شده‌ که‌ براساس‌ تبصره‌ ۲‌ ماده‌ ۱۴‌ قانون‌ تقویت‌ و‌ توسعه‌ نظام‌ استاندارد،‌ کیفیت‌ مواد‌ و‌ کالاهای‌ وارداتی‌ بر‌ حسب‌ ضرورت‌ و‌ اولویت‌ و‌ توجه‌ به‌ مسائل‌ سلامت،‌ ایمنی،‌ بهداشتی،‌ زیست‌محیطی‌ و‌ اقتصادی‌ باید‌ با‌ استانداردهای‌ ملی‌ و‌ یا‌ استانداردهای‌ معتبر‌ و‌ ضوابط‌ فنی‌ مورد‌ قبول‌ سازمان‌ ملی‌ استاندارد‌ منطبق‌ باشد.
گفتنی‌ است‌ در‌ 9‌ ماهه‌ امسال،‌ بیش‌‌ از‌ گفتنی‌ است‌ در‌ 9‌ ماهه‌ امسال پنج‌ میلیون‌ تن‌ واردات‌ گندم‌ صورت‌ گرفته‌ که‌ سهم‌ روسیه‌ با‌ ۱.۹‌ میلیون‌ تن‌ بیش‌ از‌ ۳۷‌ درصد‌ است.
دیدگاه تان را بنویسید

چندرسانه‌ای