آخرین خبرها:
شناسه خبر: 12600

کلید رفع گرسنگی جهان در دست بخش خصوصی

سازمان خواربار کشاورزی ملل متحد: شاهکار رفع گرسنگی در جهان در دستان بخش خصوصی است و فائو برای تقویت آنها تفاهم نامه هایی را با دانشگاه ها امضاء کرده است.

کلید رفع گرسنگی جهان در دست بخش خصوصی
سازمان خواربار کشاورزی ملل متحد اعلام کرد: شاهکار رفع گرسنگی در جهان در دستان بخش خصوصی است و فائو برای تقویت آنها تفاهم نامه هایی را با دانشگاه ها امضاء کرده است.
به گزارش مزرعه سبز به نقل از فارس، سازمان خواربار کشاورزی ملل متحد اعلام کرد: یکی از راهکارهای مقابله با گرسنگی و رفع سوء تغذیه این است که از تولید و رسیدن غذای سالم به دست مصرف کننده مطمئن شویم،‌ این غذا باید در دسترس باشد و عموم مردم توان تامین آن را بویژه قشر آسیب پذیر جامعه داشته باشند.
این نهاد بین المللی با اعلام اینکه، سیستم غذایی شرایط درآمد مساوی را برای تولید کنندگان دارد و هیچ گونه خسارت به محیط زیست ندارد و یا اینکه حداقل خسارت را دارد، اشاره کرده است: بخش خصوصی که در مقیاس های بزرگ و کوچک فعالیت دارند، فعالیت های بنگاه های کشاورزی را در کل کشور انجام می دهند که نیمی از کارگران تمام وقت و تمام کارگران رسمی آنها در این حوزه فعالیت می کنند.
هنوز بسیاری در باره تاثیر این شرکت های کوچک و بزرگ بخش خصوصی در تامین نیازهای غذایی مردم و تضمین سلامت آنها ندارد برنامه سازمان خواروبار جهانی این است که از تمام این شرکت ها در جای جای نقاط جهان حمایت کند به طوری که در کشورهای گانا، کنیا و ویتنام سازمان خواروبار جهانی برنامه های آموزشی را برای شرکت های محلی دارد تا ظرفیت های آنها را برای تامین بازار و بازار رسانی تقویت کند.
همچنین سازمان خواروبار کشاورزی ملل متحد به دنبال این است که توانایی این شرکت ها را در تولید غذای سالم و رساندن آن به دست مصرف کننده بیشتر کند.
یکی از این برنامه تفاهم با دانشگاه ها است تا آنها را در این مسیر آموزش دهند. همچنین برنامه آموزش مجازی را برای شرکت ها پیاده می کند، تغذیه یکی از مهمترین فاکتورها برای زندگی سالم در د نیا است و در این میان بخش خصوصی می تواند نقش پررنگی ایفا کند و کاهش فقر که بین نسل ها می چرخد و رفع سوء تغذیه عهده دار باشد.
دیدگاه تان را بنویسید

چندرسانه‌ای