آخرین خبرها:
شناسه خبر: 43659

اگر صدور سم خوب است، صادرات کود هم باید انجام شود

دکتر نعمت طلب عضو هیات مدیره در پاسخ به سوال خبرنگار مزرعه سبز در مورد ارز نیکویی برای واردات نهاده های کود گفت: اگرچه صنعت کود در کشور شد زیادی کرده و هر روز

اگر صدور سم خوب است، صادرات کود هم باید انجام شود
دکتر نعمت طلب عضو هیات مدیره در پاسخ به سوال خبرنگار مزرعه سبز در مورد ارز نیکویی برای واردات نهاده های کود گفت: اگرچه صنعت کود در کشور شد زیادی کرده و هر روز در حال ارتقا است، اما تصمیم‌سازی در مورد صادرات کود در کمیته صادرات شرکت خدمات حمایتی زیر نظر معاونت زراعت انجام می‌شود، در حالی که انتشار می‌رود صادرات سم و کود یک جا بررسی شود اگر صدور سم مازاد خوب است همین برای کود هم لازم است
اخبار سبز کشاورزی ؛ به گفته وی، به نظر 1600 تولید کننده کود باید وزارتخانه و معاونت زراعت، یک تریبون به این مجموعه عظیم بدهند تا توان تولید و صادرات ما ارائه شود زیرا معتقدیم برخی از کودهای تولید ایران در سطح رقابت یا بالاتر از کودهای آمریکایی ف چینی و اروپایی است
دیدگاه تان را بنویسید

چندرسانه‌ای