آخرین خبرها:
شناسه خبر: 43861

نشریه صنعت آفت‌کش‌ها منتشر شد

ششمین شماره نشریه داخلی خبرنامه صنعت آفت‌کش‌ها منتشر شد. این خبرنامه که نشریه داخلی انجمن تولیدکنندگان سموم کشاورزی است به بهانه برگزاری نمایشگاه جامع کشاورزی

نشریه صنعت آفت‌کش‌ها منتشر شد
ششمین شماره نشریه داخلی خبرنامه صنعت آفت‌کش‌ها منتشر شد.
اخبار سبز کشاورزی ؛ این خبرنامه که نشریه داخلی انجمن تولیدکنندگان سموم کشاورزی است به بهانه برگزاری نمایشگاه جامع کشاورزی ایران، سخن سردبیر را به این موضوع اختصاص داده است.
خبرنامه یاد شده در مطلب مشروحی فرصت‌های جهانی رشد صنعت آفت‌کش‌ها را مورد بررسی قرار داده و سطح زیرکشت و هزینه‌های مصرفی برای آفت‌کش‌ها را در برخی کشورهای مختلف آسیایی، مقایسه نموده است.
خبرنامه مذکور حضور پررنگ شرکت‌های ژاپنی در بازار آفت‌کش‌های هندوستان را مورد توجه قرار داده و برخی خبرهای فنی بازار آفت‌کش‌ها در جهان را انتشار داده است.
این خبرنامه همچنین اخبار جدیدی را از سازمان حفظ نباتات کشور به ویژه انتصاب سرپرست جدید سازمان منعکس نموده است که در ادامه به نقل یک خبر کوتاه و جنجالی آن می‌پردازیم:

یک خبر جنجالی: بازگشت کلرپیریفوس به بازار آفت‌کش‌ها

حکم آژانس حفاظت از محیط زیست (EPA) آمریکا در خصوص ممنوعیت استفاده از حشره‌کش کلرپیریفوس توسط دادگاه تحديد نظر ایالات متحده لغو و باعث خشنودی کشاورزان این کشور شد.
این حکم روز دوم نوامبر ۲۰۲۳ توسط دادگاه استیناف این کشور بر عليه تصمیم آژانس حفاظت از محیط زیست (EPA) صادر شد.
دادگاه در فرایند بررسی و تصمیم‌گیری خود مشاهده کرده که آژانس حفاظت از محیط زیست در زمان تعیین ایمنی و کارایی محصول، یافته های دانشمندان را در مورد استفاده از کلرپیریفوس نادیده گرفته است. پیش از این در سال ۲۰۰2، ذی‌نفعان بخش کشاورزی آمریکا شکایتی را عليه ممنوعيت كلرپیریفوس توسط آژانس حفاظت از محیط زیست تنظیم کرده بودند؛ چراکه این اقدام آنها را در استفاده از این حشره‌کش در محصولات محدود نمی‌کرد و سبب تحمیل هزینه‌های کنترل بالاتری می‌شد.
در غیاب کلرپیریفوس تولیدکنندگان مجبور به استفاده از آفت‌کش‌های متعدد بدون دریافت اثربخشی مطلوب شدند. کلرپیریفوس یکی از ارزان‌ترین محصولات در دسترس کشاورزان و آفت‌کشی است که توسط فائو و سازمان بهداشت جهانی نیز توصیه می‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید

چندرسانه‌ای