آخرین خبرها:
شناسه خبر: 45869

استفاده از درک اقتصادی کشاورزان برای برداشت حداکثر محصول

محصول کم با مصرف مازاد فسفر

باید در استفاده از کودهای شیمیایی به‌ویژه فسفر دقت نظر و رعایت موازنه صورت گیرد، چرا که استفاده بیش از مقدار توصیه شده موجب افزایش محصول نگردیده و نتیجه معکوس خواهد داشت. محققان در مدت دوره 15 ساله، به این نتیجه دست یافتند که علاوه‌بر اطلاعات ترویجی، باید به کشاورزان اجازه داد تا برای برداشت حداکثر محصول از درک شعور اقتصادی خود کمک بگیرند.

محصول کم با مصرف مازاد فسفر

اخبار سبز کشاورزی؛ البته واگذاری این موضوع به خود کشاورزان به چند نکته بستگی دارد. می‌توان این موارد را چنین خلاصه کرد:

عملیات کشاورزی در چه منطقه جغرافیایی اجرا؛ و با چه افرادی مشورت می‌شود. زیرا افراد مختلف، استراتژی‌های متفاوتی برای استفاده از کودهای فسفر دارند.

1

باید در استفاده درست و واقعی از منابع، به چهار نکته اساسی توجه نمود:

• مواد درست و واقعی؛

• مقدار مصرف استاندارد؛

• زمان استفاده؛

• مکان لازم.

علاوه‌بر چهار مورد فوق باید به نوع و بافت خاک، اقدامات مدیریتی و اهداف مورد نظر در تصمیم‌گیری‌ها نسبت به هر استراتژی جدید توجه کرد.

 

گزینه‌های استفاده از فسفر

در تمام اراضی کشاورزی، به علت افزودن کودهای فسفر به خاک در کشت‌های پیشین، مقادیر زیادی کود در خاک باقی می‌ماند و مقداری فسفر در آن وجود دارد که چنین کودی، اساساً به دلیل رسوب‌گذاری برای کشت‌های بعدی قابل استفاده نبوده و جذب نمی‌شود.

حتی امکان دارد که پس از آزمایش خاک مشخص شود که فسفر موجود در خاک بیش از نیاز واقعی کشت است، اما این کود، قابل برداشت توسط گیاه نیست.

حرکت، تجزیه و جذب عنصر فسفر در خاک بسیار آهسته است. همیشه مقدار زیادی از کود افزوده شده به خاک، توسط گیاه جذب و مقدار دیگری با اتصال به ذرات رس خاک تثبیت می‌شوند، بنابراین برآورد مقدار فسفر قابل‌جذب برای گیاه اهمیت زیادی دارد.

 

برای امکان حداکثر بهره‌برداری گیاه از فسفر داخل خاک، سه استراتژی پیشنهاد می‌شود:

برطرف کردن کمبودها: این استراتژی برای بهینه‌کردن مزیت وجود کود در خاک است، چرا که براساس نتایج به‌دست آمده، آزمایش خاک موضوعی حیاتی است. در آزمایش خاک معلوم می‌شود که چه عناصری به اندازه کافی در خاک وجود دارند.

علت چنین راهکاری آن است که امکان دارد در بعضی از سال‌ها استفاده از عناصر غذایی موجب محدودیت در برداشت محصول شود. از آن‌جایی که مجموعه عناصر بر رشد گیاه اثر می‌گذارند، وجود عناصر به میزان استاندارد باعث جذب سایر مواد مورد نیاز گیاه می‌شود، ضمن آن که جذب یک عنصر به وجود عناصر دیگر بستگی دارد.

برداشت توسط محصول: در این استراتژی باید افزودن فسفر به خاک براساس برداشت آن توسط محصول سال قبل باشد که این امر تا میزان زیادی به نوع خاک بستگی داشته و افزودن فسفر در خاک‌های مزارع مختلف، متفاوت خواهد بود.

حفظ ساختار کنونی: اقدام در استفاده حداقلی از مواد و عناصر غذایی در کسب محصول، کشاورزان را با خطر افزوده‌نشدن محصول مواجه نموده و در صورت اضافه نکردن مواد غذایی و کودهایی چون فسفر، قاعدتاً افزایش محصولی هم در کار نخواهد بود و موجب کاهش سود آن‌ها خواهد شد.

برای کسب نتیجه از استراتژی‌های فوق، آزمایش‌ها و مطالعه‌های متعددی انجام شده که استراتژی برداشت کود توسط هر محصول و مقایسه آن با سایر محصولات بهترین گزینه بود، چرا که تحقیقات نشان داده، اقتصادی‌ترین روش در مدیریت اضافه کردن کود فسفر به خاک، معین کردن میزان فسفر برداشت شده توسط محصول قبل و بقایای موجود در خاک است. این آزمایش‌ها مشخص می‌کند که دادن کود اضافی به زمین باعث برداشت محصول بیشتر نمی‌شود و البته این موضوع در مورد تمام کودها صدق می‌کند.

دیدگاه تان را بنویسید

چندرسانه‌ای