آخرین خبرها:
شناسه خبر: 45802

عکس‌های دیدنی از امتحانات نهایی دختران در سال 1343

موفقیت درامتحانات نهایی ششم ابتدایی در دهه ۱۳۴۰ اهمیت فراوانی داشت.

عکس‌های دیدنی از امتحانات نهایی دختران در سال 1343

به گزارش اخبار سبز کشاورزی، مدرک ششم ابتدایی برای استخدام و پایه حقوق بسیاری از بیکاران و افراد شاغل اهمیت داشت. به همین دلیل رسانه‌ها به این رویداد با جزئیات می‌پرداختند.

خبر روزنامه اطلاعات ۱۲ اردیبهشت ۱۳۴۳ از امتحانات نهایی را بخوانید و عکس‌هایی از حضور داوطلبان را تماشا کنید./ اطلاعات آنلاین

عکس‌های دیدنی از امتحانات نهایی دختران در سال ۴۳

عکس‌های دیدنی از امتحانات نهایی دختران در سال ۴۳2

عکس‌های دیدنی از امتحانات نهایی دختران در سال ۴۳2 3jpg

عکس‌های دیدنی از امتحانات نهایی دختران در سال43 - 5jpg

دیدگاه تان را بنویسید

 • مینوی پاسخ به نظر

  تاریخ واقعیت است.
  می توان تاریخ را تحریف شده بیان کرد ولی نمی توان تمام تاریخ را تحریف کرد.
  از واقعیت قابل دسترس منابع، اسناد و گفتارها که قابل نگهداری است می توان حقیقت را
  درک کرد.
  از «واقعیت» می توان به «حقیقت» رسید.

چندرسانه‌ای