آخرین خبرها:
شناسه خبر: 46088

دولت حکمرانی کشاورزی، ضامن رشد مثبت کشاورزی

کشاورزی اگرچه در دولت‌های مختلف فراز و فرودهایی را به جهات مختلف داشته و نتیجه همه آن‌ها در میزان و درجه امنیت غذایی مردم و امنیت معیشتی همه بازیگران زنجیره‌های کشاورزی به‌ویژه کشاورزان ظهور و بروز پیدا کرده است، اما با احتمال بالا و بر اساس اسناد و شواهد و نتایج رخ‌داده، در هیچ دوره‌ای دولت کشاورزی، دولت حکمرانی کشاورزی و آن‌هم از نوع متعالی نداشته است تا با حداقل اصطکاک و حداکثر روانی و سرمایه اجتماعی کارکردهای چندگانه خود به‌ویژه امنیت غذایی را داشته باشد.

دولت حکمرانی کشاورزی، ضامن رشد مثبت کشاورزی

اخبار سبز کشاورزی؛  همواره دارای تلاطم‌های جدی در میدان کشاورزی بوده تا جایی که به تغییر و تحولات مختلف در دالان مدیریتی و در نتیجه نقشه راه کشاورزی منجر شده است و ریل‌گذاری‌های مختلف و در نتیجه تغییر ریل‌های مختلف در یک دهه گذشته در آن رخ داده است.

این فرایندهای مدیریتی دارای نوسانات شدید، هزینه‌های بالایی را بر نظام کشاورزی ایران از جهات مختلف تحمیل کرده، لذا لازم است در دوره آینده تدبیر درستی برای آن را در دستور کار قرار داد.

نویسنده معتقد است در دولت آینده، بزرگترین و مهم‌ترین برنامه ریاست جمهوری در حوزه کشاورزی باید اعتقاد و باور درونی به تشکیل «دولت حکمرانی کشاورزی» باشد تا بتوان زنجیره سیاست‌گذاری، تسهیل‌گری، تنظیم‌گری و ارائه خدمات مطلوب اجتماعی به همه بازیگران کشاورزی را تدبیر کرد تا نتیجه نهایی آن رشد مثبت کشاورزی و کمک به رشد اقتصاد ملی باشد.

اگر چنین نگاهی در ریاست جمهوری آینده وجود داشته باشد و نهادینه شود می‌توان به آینده امنیت غذایی ایران و رشد مثبت کشاورزی امید بالایی داشت و سرمایه اجتماعی کشاورزی را به ریل اصلی خود بازگرداند.

با چنین رویکرد، اندیشه و نگاه رئیس دولت آینده، دولت بخش کشاورزی نیز با چنین رویکردی انتخاب خواهد شد و چنین رویکرد و ویژگی نیز خواهد داشت.

دولت آینده کشاورزی دولت حکمرانی کشاورزی متعالی خواهد بود تا بتواند امنیت غذایی پایدار را تضمین و تنش‌های کشاورزی را از ساختار کشاورزی دور کند، وگرنه دوباره در «تله» ناحکمرانی کشاورزی و خاموش‌سازی گفتمان‌های تحولی گرفتار خواهد شد و کشاورزی به جای شیب صعودی، رفتارهای با کارکرد نهایی دارای شیب نزولی و رشد منفی مواجه خواهد شد که برای آینده امنیت غذایی خطرناک و پرهزینه خواهد بود.

امید این‌که دولت آینده حساسیت انتخاب، تشکیل، تثبیت و پویایی دولت حکمرانی کشاورزی را درک و برای آن تدبیر مناسب و لازم را داشته باشد.

دیدگاه تان را بنویسید

چندرسانه‌ای