برآورد تولید ١٢ میلیون تن محصولات باغی در کشور

0
مرکز آمار ایران اعلام کرد: براساس نتایج حاصل از طرح آمارگیری باغداری ١٤٠١، مقدار تولید محصولات دائمی ١٢ میلیون تن برآورد شد.
 به گزارش اخبار سبز کشاورزی به نقل از مرکز آمار ایران،‌ نتایج حاصل از طرح آمارگیری باغداری نشان می‌دهد، ٦٤ درصد از کل تولید محصولات باغی در سال‌ ١٤٠١ مربوط به محصولات سیب، پرتقال و نارنگی، انگور و خرما بوده است.
طرح آمارگیری باغداری در سال ١٤٠١ اجرا شد. بر اساس نتایج حاصل از طرح یاد شده، مقدار تولید محصولات دائمی در سال ١٤٠١ حدود ١٢ میلیون تن برآورد شده است.
مساحت باغ‌ها و قلمستان های کشور در سال ١٤٠١، حدود  ١,٩میلیون هکتار برآورد شده که ٦٩ درصد باغ ساده (تک محصولی) و ٣١ درصد باغ مخلوط (چند محصولی) بوده است.
مقایسه نتایج حاصل از این طرح با دوره قبل نشان می‌دهد که مقدار تولید محصولات دائمی حدود ٨ درصد کاهش یافته است. ٦٤ درصد از کل تولید محصولات باغی در سال‌ ١٤٠١ مربوط به محصولات سیب، پرتقال و نارنگی، انگورو خرما بوده است.
مقدار تولید پرتقال و نارنگی در سال ١٤٠١، در حدود ٣ میلیون تن برآورد شده که ٩ درصد افزایش نسبت به سال ١٣٩٨ یافته است.
مقدار تولید سیب در سال ١٤٠١، حدود ٢ میلیون تن برآورد شد که نسبت به سال ١٣٩٨ در حدود ١١ درصد کاهش داشته است.
برآورد مقدار تولید انگور در سال ١٤٠١، حدود ١,٤ میلیون تن بوده که ٢٧ درصد کاهش نسبت به سال ١٣٩٨ داشته است.
مقدار تولید خرما در سال ١٤٠١، در حدود ١ میلیون تن برآورد شده که ٢١ درصد کاهش نسبت به سال ١٣٩٨ را نشان می‌دهد.
نتایج حاصل از این آمارگیری نشان می‌دهد که ٦٧ درصد باغ‌ها و قلمستان‌های کشور در ١٠ استان کشور (کرمان، خراسان رضوی، فارس، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، مازندران، اصفهان، یزد، سیستان و بلوچستان و زنجان) واقع شده است.
مقاله قبلیخرید زمان برای به تعویق انداختن بحران
مقاله بعدیگندم و پله‌های وزارت

پاسخ شما

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید