دبیرخانه تولید محتوای جهاد تبیین تشکیل شود

0
معاون تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی وزیر جهاد کشاورزی با بیان این‌که باید دبیرخانه تولید محتوای جهاد تبیین تشکیل شود، گفت: در حوزه جهاد تبیین چند اصل مهم داریم که نخست فرهنگ‌سازی، بعد شبکه‌سازی و در نهایت اعتمادسازی است.
علی‌اکبر مویدی در گفت‌وگو با اخبار سبز کشاورزی اظهار داشت: هر کاری در حوزه جهاد تبیین باید دانش بنیان باشد و باید از منبع محوری به سمت دانش محوری حرکت کنیم.
وی افزود: در شرایط سخت فعلی باید تمام حواس ما به سمت تولید باشد و نباید تولید را کنار بگذاریم و چیزی نباید به امر خطیر تولید خدشه وارد کند.

تمامی برنامه‌ها باید در جهت جلب رضایت مردم باشد

معاون تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد: نکته مهم دیگر در حوزه جهاد تبیین این است که تمامی برنامه‌ها باید مردمی و در جهت جلب رضایت آنان باشد.
مویدی افزود: بحث تولید محتوا در حوزه جهاد تبیین بسیار مهم است و این کار باید با کمک اهالی رسانه انجام شود و برای این کار ایجاد دبیرخانه تولید محتوای جهاد تبیین ضروری است.
معاون تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی وزیر جهاد کشاورزی گفت: محتواهای تولیدشده در این راستا نیز باید در یک صفحه و سه دقیقه در قالب تصویر باشد تا مخاطب از آن استقبال کند.
مویدی تصریح کرد: برنامه ما در معاونت ترویج وزارت جهاد کشاورزی ترویج سیاست‌های راهبردی وزارتخانه و یافته‌های جدید است تا بتوانیم شعار اقتدار غذایی را محقق کنیم.
وی در پایان اظهار داشت: در حال حاضر کارگاه‌های ارتقای ترویج را راه‌اندازی کرده‌ایم و هر هفته در یک استان برنامه ترویجی داریم.
مقاله قبلیدولت از بروز فاجعه در سال آینده جلوگیری کرد
مقاله بعدیسازمان حمایت با افزایش قیمت شوینده‌ها موافقت کرد

پاسخ شما

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید