70درصد کشت گندم دیم تحت پوشش بیمه است

0
رئیس اداره کل توسعه خدمات بیمه ای صندوق بیمه کشاورزی گفت: در سال زراعی 1400-1401 اجرای کشت قراردادی سبب شد برای صندوق بیمه فرصتی پیش بیاید و اکنون 30درصد سطح زیرپوشش بیمه مربوط به کشت قراردادی گندم باشد. در حوزه دیمزارها هم با اجرای طرح جهش تولید در دیمزارها 70درصد گندم دیم در قالب این طرح بیمه شد که سبب افزایش پورتفوی صندوق شد و برنامه های صندوق نیز متناسب با آن تغییر یافت.
حسین حدادنژاد در گفتگو با اخبار سبز کشاورز اظهار داشت: بیمه آبزیان نیز در سال زراعی مذکور بسیار رشد داشت و برای سال زراعی 1401-1402 نیز برنامه های متنوعی داریم؛ لذا با تغییر نرخ خرید محصولات کشاورزی و افزایش بودجه صندوق به شش هزار میلیارد تومان توقع افزایش نفوذ بیمه را داریم و تعهدات ما نیز متناسب با قیمت ها بالاتر خواهد رفت.

کشاورزی قراردادی در کشور رونق گرفته

وی تصریح کرد: در سال جاری کشاورزی قراردادی نیز در کشور رونق گرفته و در سال زراعی بعدی بناست که 6/6میلیون سطح زیر کشت گندم زیر کشت قراردادی برود که این امر دو برابر سطح بیمه شده ماست؛ لذا حجم کار صندوق بسیار بالا می رود.
وی افزود: در سال زراعی بعد توسعه بیمه عوامل تولید را مدنظر داریم و با سازکاری جدید قصد داریم ضریب نفوذ در این حوزه را افزایش دهیم که زیرساخت های این کار ایجاد شده است.
حدادنژاد گفت: در حال حاضر در مرز استاندارد بیمه های اختیاری جهان هستیم و حدود 25درصد را بیمه شده داریم و بیشتر از این نیازمند حمایت قانون گذاران، کمک دولت و فرهنگ سازی است.

100درصد طیور کشور بیمه است

رئیس اداره کل توسعه خدمات بیمه ای صندوق بیمه کشاورزی اظهار داشت: در حوزه طیور 100درصد طیور کشور بیمه است و در حوزه دام نیز 20درصد دام کشور بیمه است که بنا داریم این عدد را ارتقاء دهیم و در صورت زنجیره شدن قوانین حتماً این مورد محقق خواهد شد. در بخش زراعت هم با شرط اجرای کشاورزی قراردادی و حمایت های اعتباری دولت قطعاً ضریب نفوذ بیمه به بیش از 50درصد می رسد.
مقاله قبلیبانوان زنبوردار خستگی‌ناپذیر در عرصه تولید
مقاله بعدیآفت بید بلای جان بلوط‌های زاگرس

پاسخ شما

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید