پرهیز از ریاکاری

0
مزرعه سبز: موضع‌گیری صریح مقام معظم رهبری علیه اختصاص بودجه هنگفت برای جهاد تبیین از سوی مجلس شورای اسلامی با استقبال بسیاری از ناظران و تحلیلگران اقتصادی و فرهنگی مواجه شده است.
یادداشت/ نادر کریمی جونی؛ کارشناس اقتصاد کشاورزی: موضوع جهاد تبیین که نخستین بار از سوی مقام رهبری مطرح و ابعاد آن تشریح شده، به موضوعی مهم در نزد سخنرانان مذهبی و نویسندگان علوم انسانی تبدیل شده است.
برخی روزنامه‌ها نیز به آن پرداخته‌اند و از نگاه خود ابعاد این موضوع را بیان کرده و کاویده‌اند؛ اما رفتار حکومتی در برابر آنچه که مقام رهبری توصیه یا بیان می‌کند، عمدتا رفتارهای شکلی و پرهزینه است و فقط با اموال و پول‌های دولتی و حکومتی انجام می‌شود.
در همه و یا دست‌کم در عمده مواردی که مقام رهبری، موضوعی را مطرح و یا بر راهبردی تاکید کرده‌اند بلافاصله سخنرانان و گویندگان و نویسندگان به میدان آمده و در مورد آن موضوع یا راهبرد به ایراد سخن پرداخته‌اند و یا در میان آن موضوع و راهبرد قلم فرسایی کرده‌اند؛ در حالی که نظر رهبری نگارش، سخنرانی و تبلیغ آن مساله یا راهبرد نبوده است؛ بلکه عمل به آن بوده است، چراکه رهبری رسانه‌های گوناگون و ازجمله رادیو و تلویزیون سراسر کشور را در اختیار دارند و خود می دانند و می‌توانند که به چه نحو و با چه شیوه‌ای کلمات راهبردی بیان شده و موضوع مطرح شده را تبلیغ و تشریح کنند.
البته در اظهارنظرها و دیدگاه‌هایی که درباره رهنمودهای رهبری بیان و منتشر می‌شود در عمده موارد این رهنمودها مصادره به مطلوب شده و سخنرانان و نویسندگان دیدگاه‌های شخصی و نظریات فردی خود را جایگزین راهبردهای مقام رهبری می‌کنند.
در این صورت، ممکن است مواضع رهبری حتی به انحراف بیان شود؛ به همین دلیل است که گاهی آنچه درباره رهنمودهای و راهبردهای بیان شده از سوی رهبری از طرف برخی چهره‌ها ارائه می‌شود با آن که مهم عامه و افکار عمومی از سخنان رهبری دریافت می‌کند، متفاوت است.
در این باره مساله بدتر برگزاری همایش‌ها و نشست‌هایی است که به نام همین موضوع‌ها و در ظاهر برای تبیین و تشریح آن مفاهیم برگزاری می‌شود؛ ولی در اصل فقط عده‌ای گردهم جمع می‌شوند و برای برگزاری همایش یا نشست دستمزدها ریز و درشت می‌گیرند و سپس این عده افرادی را دعوت می‌کنند طی یک یا چند روز در مرکزی گردهم می‌آیند، چای، شیرینی و غذا میل می‌فرمایند، سخنانی که معلوم نیست چقدر مفید یا تاثیرگذار است بیان می‌کنند هدایای دریافت می‌نمایند، بعد عده‌ای دیگر می‌آیند و با دریافت هزینه‌هایی بعضا گزاف کتاب و خلاصه مقاله جمع‌آوری می‌کنند.
همچنین نشست پایانی دست اندرکاران و مجریان برگزار می‌شود و به کارکنان و دست‌اندرکاران اعضای به اصطلاح هیات علمی و سایرین علاوه بر دستمزدهای دریافتی هدایایی داده می‌شود و سرانجام همایش به پایان می‌رسد و معلوم نیست این همایش و همایش‌های این گونه چه تاثیری داشته و چه خروجی یا خروجی‌هایی به نفع مفهوم بیان شده از سوی مقام معظم رهبری و یا عملیاتی کردن آن در جامعه داشته است.
بدون شک هدف مقام رهبری از طرح این مفاهیم عملیاتی ساختن آن در میان بدنه جامعه است؛ حال اگر عده‌ای با صرف هزینه‌هایی از بیت‌المال و کیسه ملت به حرافی و سیاه کردن کاغذ در این باره بپردازند و از محل این سخنرانی‌ها و نگارش‌ها چیزی عاید جامعه یا اهداف بلند رهبری نشود، آیا هزینه‌های پرداخت شده اسراف نشده است؟
معلوم نیست رفتار نمایندگان در اختصاص بودجه آن هم بودجه‌ای معتنابه، آیا برای چابلوسی بوده است یا ناآگاهی و آنچه که در گفتار عوام به دوستی خاله خرسه و دست نادان باعث این اقدام شده است.
هر چه که باعث این اقدام شده با واکنش منفی مقام رهبری مواجه شده و باید نه فقط نمایندگان مجلس شورای اسلامی که همه دست اندر کاران نظام اسلامی در سه قوه و بیش از آن از این واکنش رهبری درس عبرت بگیرند و از انجام رفتارهای نمایشی و عوام فریبانه پرهیز کنند.

مقاله قبلیاعتبار ۳هزار میلیاردی برای صنایع تبدیلی مازندران
مقاله بعدیسبقت بی‌جای اجرا از تحقیقات، مشکل درختان زیتون

پاسخ شما

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید