ایجاد ارزش افزوده و تکمیل زنجیره تولید

0

شرکت های دانش بنیان کشاورزی در ایجاد ارزش افزوده و تکمیل زنجیره تولید

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی گفت: کشاورزی در تعادل‌بخشی به توسعه کشور حائز اهمیت است و نقش زیادی در عرصه رشد اقتصادی کشور دارد. یکی از سیاست‌های اصولی ما نیز حمایت از تکمیل زنجیره تولید است که شرکت‌های دانش بنیان می‌توانند با استفاده از ظرفیت‌های خود موجب نوآوری و خلاقیت برای ایجاد ارزش افزوده و تکمیل زنجیره شوند. همچنین ما به رسوخ دانش تخصصی و فناورانه به تولید، مصرف و تبدیل در کشاورزی اعتقاد داریم و در شرایط کنونی تحریم‌ها، بدون گسترش دانش، امکان تاب‌آوری در کشور وجود نخواهد داشت.
جانعلی بهزادنسب رویداد مجازی معرفی نیاز‌های فناورانه کشاورزی و صنایع وابسته به تعاملات صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی با صندوق نوآوری و شکوفایی اشاره کرد و گفت: برای بازارسازی شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه کشاورزی نیازمند حمایت صندوق نوآوری هستیم که امیدواریم تعاملات کنونی، تقویت و اثربخشی در این حوزه افزایش یابد.
مقاله قبلیمسکوت ماندن طرح تشکیل وزارت بازرگانی
مقاله بعدینجات انگل های مفید، قبل از نابودی همیشگی آنها

پاسخ شما

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید