با کسانی که سفره مردم را دچار مشکل کنند مماشات نمی‌کنیم

0
دکتر هوشنگ محمدی مشاور وزیر ومدیرکل محترم هماهنگی امور استان های وزارت جهادکشاورزی گفت: وزارت جهاد کشاورزی با کسانی که سفره مردم را دچار مشکل کنند مماشات نخواهد کرد.
به گزارش مزرعه سبز، دکتر محمدی افزود: با اقتدار و مدیریت جهادی برای تامین معیشت مردم تلاش می‌کنیم و وزارت جهادکشاورزی پشتیبان تولیدکنندگان کشاورزی است.
مشاور وزیر و مدیرکل محترم هماهنگی امور استان های وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: برنامه ریزی در وزارت جهاد کشاورزی بر اساس برقراری عدالت در حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان صورت می‌پذیرد. محورهای ۵ گانه برنامه های وزیر جهادکشاورزی شاخص ارزیابی عملکرد مدیران است.
مقاله قبلیتوافق تهران- کابل برای تهاتر کالا
مقاله بعدیاحیای قنات‌، راه مدیریت بحران آب در ایران

پاسخ شما

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید