عنوان
شناسه خبر: 36488

قیمت خرید تضمینی گندم تعیین تکلیف می شود

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: در جلسه قیمت گذاری محصولات کشاورزی برای سال زراعی جدید مقرر شد که جلسه شورای قیمت گذاری دوشنبه هفته آینده برگزار شود. اخبار

قیمت خرید تضمینی گندم تعیین تکلیف می شود
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: در جلسه قیمت گذاری محصولات کشاورزی برای سال زراعی جدید مقرر شد که جلسه شورای قیمت گذاری دوشنبه هفته آینده برگزار شود.
اخبار سبز کشاورزی ؛ علیقلی ایمانی گفت: در جلسه قیمت گذاری نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۳_۱۴۰۲ مطرح شد که با وجود آن که قیمت محصول در سال زراعی قبل یکی از پارامترهای تعیین نرخ است، لذا ابتدا قیمت گندم در سال زراعی ۱۴۰۲_۱۴۰۱ تعیین تکلیف شود.
او افزود: براین اساس قرار است که هفته آینده جلسه شورای قیمت گذاری تشکیل و نرخ گندم برای سال زراعی ۱۴۰۲_۱۴۰۱ نهایی و اصلاح شود و سپس به موضوع قیمت گذاری برای سال زراعی جدید پرداخته شود.
ایمانی ادامه داد: با توجه به هزینه های بالای تولید و تورم، قیمت تمام شده گندم برای سال زراعی جدید بالای ۲۰ هزارتومان است، از این رو کشاورز نمی پذیرد قبل از آن که موضوع نرخ خرید در سال زراعی تعیین تکلیف شود، برای سال جدید تصمیم گرفته شود.
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه کشاورزان در سردرگمی به سر می برند، گفت: تازمانی که نرخ کلزا و گندم برای سال زراعی ۱۴۰۲_۱۴۰۱ تعیین تکلیف نشود، کشاورز رغبتی به تولید برای سال آینده ندارد.
دیدگاه تان را بنویسید

چندرسانه‌ای