آخرین خبرها:
شناسه خبر: 41470

ارزش دلاری حقوق مردم ایران چقدر است؟

از سال 89 تاکنون حداقل حقوق کارگران از 303 هزار تومان در ماه به 5 میلیون و 308 هزار تومان رسیده و 17 برابر افزایش یافته است اما ارزش دلاری آن به یک سوم رسیده

ارزش دلاری حقوق مردم ایران چقدر است؟

ارزش دلاری دستمزد سال 1402 به یک سوم سال 89 رسید

از سال 89 تاکنون حداقل حقوق کارگران از 303 هزار تومان در ماه به 5 میلیون و 308 هزار تومان رسیده و 17 برابر افزایش یافته است اما ارزش دلاری آن به یک سوم رسیده است.
به گزارش اخبار سبز کشاورزی به نقل از تجارت‌نیوز، آمارها نشان می‌دهد با وجود افزایش ریالی دستمزدها، ارزش دلاری آن آب رفته و قدرت خرید دلاری مردم در سال جاری یک سوم 13 سال قبل بوده است. این آمار نشان می‌دهد که افزایش تورم چگونه قدرت خرید مردم را نشانه رفته است.
دنیای اقتصاد در گزارشی به بررسی تاثیر تورم بر حداقل حقوق پرداخته است. این گزارش نشان می‌دهد مچ‌اندازی تورم و دستمزد در یک دهه اخیر، بیشتر به نفع تورم بوده و هر چقدر شوک‌های تورمی سنگین‌تر شدند، ضربه محکم‌تری به دستمزدها خورده است. به نحوی که قدرت خرید مردم 13 سال قبل، سه برابر امسال بوده است.
آمارها نشان می‌دهد ارزش دلاری حقوق سال 1389 معادل 310 دلار بوده است. اما ارزش دلاری حقوق در سال 1402 به 105 دلار رسیده است.
اما در سال‌های گذشته ارزش دلاری حقوق ایرانیان چقدر بوده است؟ در سال‌1389، حداقل دستمزد 303هزار‌تومان بوده که با دلار حدود‌هزار‌تومانی، معادل 310دلار بود. با‌ این‌ حال ارزش دلاری حداقل دستمزد با افزایش تورم کاهش یافت و تا سال‌1392 به 156دلار رسید. از سال‌1393 ارزش دلاری آن روند افزایشی خود را آغاز کرده و تا سال‌1397 آن را ادامه داد و در این سال‌به 232دلار رسید، اما همچنان با رقم دلاری آن در سال‌1389 فاصله زیادی داشت. با شروع تحریم‌ها که به‌دنبال آن تورم و قیمت دلار جهش‌های شدیدی را تجربه کردند، ارزش دلاری حداقل دستمزد نیز کاهش شدیدی را تجربه کرد؛ به‌طوری که در سال‌1398 به 116دلار و در سال‌1399 به 82دلار رسید.
هرچند در سال‌های 1400 و 1401 اندکی افزایش را تجربه کرد و حداقل دستمزد به حدود 115دلار رسید‌که بخشی از آن به دلیل افزایش 57درصدی حداقل دستمزد برای سال‌1401 بود، اما در سال‌1402‌بار دیگر شاهد کاهش ارزش دلاری حداقل دستمزد هستیم؛ به‌طوری که حقوق 5میلیون و 308هزار‌تومانی کارگر،‌برابر 105دلار و تقریبا یک‌سوم ارزش دلاری حداقل دستمزد 303هزار‌تومانی در سال‌1389 است.
این گزارش نشان می‌دهد با وجود افزایش مداوم مبلغ حداقل دستمزد در دهه 90، ارزش واقعی آن متاثر از تورم بوده‌است؛ به این معنی که در سال‌هایی که اقتصاد ایران تورم بالایی را تجربه‌کرده ارزش واقعی حداقل دستمزد به شکل چشمگیری کاهش یافته‌است. البته در سال‌هایی که اقتصاد ایران ثبات نسبی را تجربه کرده، می‌توان دید که ارزش واقعی حداقل دستمزد نیز اندکی افزایش یافته‌است. همچنین به دلیل تجربه جهش‌های ارزی در اقتصاد ایران، ‌ارزش دلاری حداقل دستمزد در سال‌هایی که ارزش‌ریال مقابل دلار کاهش یافته، پایین آمده‌است.
به عبارت دیگر این گزارش نشان می‌دهد با وجود افزایش 17 برابری حداقل حقوق ظرف 13 سال گذشته، قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته است و افزایش حقوق ‌ها نتوانسته بر تورم ایجاد شده غالب شود و قدرت خرید مردم را بهبود دهد.
در چنین شرایطی کارشناسان تاکید می‌کنند مهار پایدار تورم باید به‌عنوان یک اولویت در دستور کار سیاستگذار قرار گیرد؛ در غیر‌این‌صورت حتی اگر مانند سال‌1401، حداقل دستمزد بیش از تورم افزایش یابد، نمی‌تواند در بلندمدت اثری بر رفاه حداقلی‌بگیران داشته‌باشد.
دیدگاه تان را بنویسید

چندرسانه‌ای