آخرین خبرها:
شناسه خبر: 43639

بزرگترین نمایشگاه تاریخ کشاورزی ایران 

مهندس طیاری، عضو ستاد و اجرایی دهمین نمایشگاه که خدمات و تلاش مدیریتی ولی در نشست رسانه ای توسط دکتر گیل آبادی مورد تقدیر قرار گرفت

بزرگترین نمایشگاه تاریخ کشاورزی ایران 
دکتر مسعود گیل آبادی، رئیس انجمن تولیدکنندگان سموم کشاورزی، در نشست رسانه‌ای از مهندس طیاری، عضو ستاد اجرایی دهمین نمایشگاه، به واسطه خدمات و تلاش‌های مدیریتی وی تقدیر کرد، در این نشست همچنین مهندس طیاری گفت: تولید کنندگان عضو انجمن کود با تمام توان به تامین نیاز داخلی اقدام می کنند و در امنیت غذایی مشارکت فعالی دارند.

140 شرکت و کارخانه در دهمین نمایشگاه جامع حضور دارند

اخبار سبز کشاورزی ؛ وی افزود از 160 شرکت انجمن تولید کودهای شیمیایی به تعداد 140 شرکت و کارخانه در دهمین نمایشگاه جامع حضور دارند و مشارکت همکاران ما در تولید سایر نهاده ها موجب شده تا این نمایشگاه قطب نمایشگاه کشاورزی منطقه تبدیل شود.
عضو ستاد اجرایی دهمین نمایشگاه از عدم صدور مجوز انواع کودهای شیمیایی مازاد بر مصرف که می تواند موجب ارتقاء جایگاه صنعت تولید کود و ارز آروی برای کشور گلایه و اظهار امیداوری کرد این نکته مورد توجه قرار گیرد.
دیدگاه تان را بنویسید

چندرسانه‌ای